תפריט נגישות

Paranoid Personality Disorder - הפרעת אישיות פרנואידית

הורדוס, מלך יהודה בשנים 37 עד 4 לפני הספירה, הקים את בית המקדש, בנה את קיסריה והקים ארמונות מפוארים אשר בנייתם ארכה עשרות שנים. במקביל, לאורך שנות שלטונו בנה מבצרים שנועדו להגן על חייו וציווה להוציא להורג עשרות אנשים אשר חשד בנאמנותם, ביניהם אשתו ושלושה מבניו. היום, ניתן להסביר רבים ממעשיו כתוצאה של קווי אישיות פרנואידים אשר התבטאו בחשדנות, חוסר אמון וקנאה פתולוגיים.

שכיחות ההפרעה

שכיחותה של הפרעת האישיות הפרנואידית באוכלוסייה היא בין 0.5% ל-2.5% והיא נפוצה יותר בקרב גברים. כמו כן, שכיחות ההפרעה גבוהה יותר בקרב קבוצות מיעוט, מהגרים וחרשים. התסמינים הקליניים מופיעים, בד"כ, החל מהבגרות המוקדמת.

תסמינים קליניים

אנשים רבים חוו לא פעם תחושות של קנאה וקושי לבטוח באחרים, אך בעלי אישיות פרנואידית חווים תחושות אלו באופן קבוע. אנשים אלו מאופיינים בחשדנות ובתחושה כי פעולות הסובבים אותם מכוונות לפגיעה בהם. הם נוטים להיות קנאים לבני זוגם ולערער ללא סיבה על נאמנותם, ומרבים לשייך לאחרים בסביבתם כוונות ודחפים אשר הם עצמם חווים. כמו כן, מאופיינים בעלי האישיות הפרנואידית באיפוק רגשי וקרירות, בהערכת בעלי כוח ודירוג חברתי גבוה ובזלזול במי שנתפס בעיניהם כחלש או מוגבל. כמו כן, הם נוטים לסבול מטעויות לוגיות ורעיונות ייחוס הנוגעים לפירוש מעשיהם ודבריהם של הסובבים אותם.

חשוב להבחין בין הפרעת אישיות פרנואידית לסכיזופרניה פרנואידית: בהפרעת האישיות מדובר בדפוס אישיותי יציב ואילו בסכיזופרניה מדובר בעיוות תפיסת המציאות הנגרם מהלוצינציות ומלווה בתסמינים קליניים נוספים אשר אינם מאפיינים את בעלי האישיות הפרנואידית.

אבחנה ע"פ ה- DSM

הפרעת אישיות פרנואידית מאופיינת בדפוס נרחב של חוסר אמון וחשדנות המתחיל בבגרות המוקדמת, נותר קבוע בהקשרים שונים ועונה לפחות על ארבעה מהקריטריונים הבאים:

  • חשד לא מבוסס בכך שאחרים מנסים לרמות, לנצל או להסב נזק.
  • עיסוק מוגזם וספקנות ללא בסיס בנאמנותם של חברים או קרובים.
  • חוסר רצון לסמוך על אחרים מתוך חשש שאינפורמציה תנוצל ע"י האחר באופן הרסני.
  • זיהוי מניעים נסתרים ומאיימים במאורעות או סימנים ניטרליים.
  • נטירת טינה ללא יכולת לסלוח על פגיעות או עלבונות.
  • רגישות ונטייה לזהות פגיעות במוניטין אשר אינן מזוהות ע"י אחרים בסביבה. נטייה לתגובה מהירה ונזעמת כאשר מזוהה פגיעה מסוג זה.
  • חשדנות לא מבוססת בנאמנותם של בני זוג או פרטנרים מיניים.

אבחנת אישיות פרנואידית תינתן רק במידה והתסמינים אינם נובעים מהפרעה סכיזופרנית, הפרעת מצב רוח בעלת מאפיינים פסיכוטיים, הפרעות פסיכוטיות אחרות או מצב רפואי.

גורמים להפרעה

מספר גישות קושרו להיווצרות הפרעת האישיות הפרנואידית:

גורמים גנטיים: בקרב בעלי קרובי משפחה הלוקים בסכיזופרניה נמצאו 8.6% הלוקים בהפרעת אישיות פרנואידית, אחוז הגבוה מאחוז הלוקים בהפרעה באוכלוסייה הכללית.

גורמים פסיכולוגיים:
הוצע כי אישיות פרנואידית מתעצבת עקב החזקת הנחות בלתי אדפטיביות על הסביבה ("אנשים רעים בבסיסם") ותפיסת האחר כמשפיל, עוין ומאיים. כמו כן, מאופיינת אישיות זו בשימוש מוגזם במנגנון ההשלכה (ייחוס דחפים שלי לאדם האחר).

גורמים סביבתיים: הוצע כי הורים לבעלי אישיות פרנואידית הם תובעניים ושתלטניים וכי הנטייה לחשדנות מתפתחת מתוך האינטראקציה עמם.

טיפול

הקושי לתת אמון וליצור קשר רגשי קרוב מקשה על בעלי האישיות הפרנואידית לפנות לטיפול. עם זאת, לעיתים מביאים לחץ הסביבה או קשיים תעסוקתיים משמעותיים לחיפוש אחר הקלה ברגשות החשדנות והקושי בנתינת אמון. אין מחקרים מבוססים המצביעים על יעילות טיפול מסוים אך מספר שיטות טיפוליות עשויות להקל בהתמודדות עם קשיים בין אישיים ותעסוקתיים ולשפר את איכות חייו של הסובל מהפרעת האישיות הפרנואידית:

טיפולים פסיכותרפיים: טיפול פסיכותרפי פרטני עשוי להועיל בשיפור מיומנויות חברתיות, פתרון בעיות ושינוי תפיסת האחר למאיימת פחות. טיפולים אפשריים הם טיפולים דינאמיים, קוגניטיביים התנהגותיים, משפחתיים, זוגיים וקבוצתיים.

טיפולים תרופתיים: כאשר רעיונות הייחוס ותפיסת העולם הפרנואידית מביאים לחרדה מוגזמת אצל הסובלים מהפרעת אישיות פרנואידית, ניתן להשתמש בתרופות אנטי חרדתיות. במקרים בהם רעיונות הייחוס מתקרבים לחשיבה דלוזיונית ניתן להשתמש בתרופות אנטי פסיכוטיות.


ביבליוגרפיה

DSM-IV (1994) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington DC: American Psychiatric Press.

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (1994) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, seventh edition.

Dimaggio G., Catania D. Psychotherapy of paranoid personality disorder from the perspective of dialogical self theory. Counselling-Psychology-Quarterly., Vol 19(1) Mar 2006, 69-87.

Dimaggio G., Catania D. Impoverished Dialogical Relationship Patterns In Paranoid Personality Disorder. American-Journal-of-Psychotherapy. Vol 59(3) 2005, 247-265.
Sastre M. Tereza M, Forgivingness and the paranoid personality style, Personality-and-Individual-Differences, Vol 38(4) Mar 2005, 765-772.

Ching C. Wei-J C, Morbidity risk of psychiatric disorders among the first degree relatives of schizophrenia patients in Taiwan. Schizophrenia-Bulletin. Vol 28(3) 2002, 379-392.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה