תפריט נגישות

Anti social Personality Disorder - הפרעת אישיות אנטי סוציאלית

ג'ק המרטש, טד בנדי ורוצחים סדרתיים נוספים היוו את ההשראה לדמותו של חניבעל בסרט "שתיקת הכבשים": חניבעל, פסיכיאטר מבריק, הוא רוצח סדרתי הרוצח את קורבנותיו לשם הנאה וללא כל נקיפות מצפון. היכולת לפגוע באחרים מבלי לחוש חרטה מאפיינת, בעגה העממית, "סוציופתים" או "פסיכופתים", ובעגה המקצועית- אנשים בעלי הפרעת אישיות אנטי סוציאלית.

תסמינים קליניים

אנשים הסובלים מהפרעת אישיות אנטי סוציאלית נחשבים לנעדרי מצפון: הם נוטים להיות כריזמטיים, מניפולטיביים, פתיניים ואינטליגנטים. הם נוטים להסוות, בעזרת תכונות אלו, עבירות פליליות והתנהגות לא מוסרית הכוללת הונאה, שקרים, התעללות בפרטנרים זוגיים וכן הלאה. מאפיין בולט של הלוקים בהפרעה הוא היעדר תחושת חרטה לאחר ביצוע מעשים אלו. תסמינים אלו פורצים עד גיל 15, כאשר חשוב להבחין ביניהם לבין התנהגות עבריינית אשר אינה נובעת ממבנה אישיות נעדר מצפון.

אבחנה ע"פ ה-DSM

אבחנת אישיות אנטי סוציאלית ניתנת כאשר מתקיים דפוס קבוע של חוסר כבוד והפרת זכויות האחר הקיים מגיל 15 ומתבטא בשלושה ומעלה מהקריטריונים הבאים:

  • היעדר יכולת לעמוד בנורמות חברתיות הנוגעות לעמידה בחוקים, אשר מתבטאת בביצוע פעולות שונות המהוות בסיס למאסר.
  • נטייה להונאה המתבטאת בשקרנות חוזרת, שימוש בשמות בדויים ורמיית אחרים למטרת רווח אישי או הנאה.
  • אימפולסיביות או חוסר יכולת לתכנון מקדים.
  • רגזנות או אגרסיביות המתבטאות בקטטות או תקיפות חוזרות.
  • חוסר אחריות בנוגע לביטחון העצמי וביטחון אחרים.
  • חוסר אחריות קבועה המתבטאת בהיעדר יכולת להחזיק בעבודה קבועה או לעמוד בהתחייבויות כספיות.
  • היעדר חרטה המתבטאת באדישות או הצדקה רציונאלית של פגיעה, הונאה או גניבה מאדם אחר .

האבחנה ניתנת לאנשים שגילם עולה על 18, כאשר ישנה עדות לכך שענו להגדרה של הפרעת התנהגות עד גיל 15. כמו כן, תינתן האבחנה כאשר ההתנהגות האנטי סוציאלית אינה נובעת מאפיזודה מאנית או פסיכוטית. האבחנה תינתן ע"י איש מקצוע בלבד.

שכיחות ההפרעה

שכיחות ההפרעה בקרב גברים היא 3% ובקרב נשים 1%. ההפרעה נפוצה ביותר בסביבה עירונית ענייה ובעיקר בקרב תושבים-נוודים באזורים אלו. 75% מאוכלוסיית האסירים בבתי הכלא סובלים מהפרעה זו.

גורמים להפרעה

גורמים תרבותיים ופסיכו-סוציאליים נמצאו כמשמעותיים ביותר בהיווצרות ההפרעה, אך גורמים נוספים עשויים להגביר את הסיכון ללקות בה.

גורמים פסיכו-סוציאליים: גורמי הסיכון המרכזיים להיווצרות ההפרעה הם גדילה בסביבת פשע ועוני, דחייה הורית, מזג קשה בילדות, סטאטוס סוציו אקונומי נמוך, מודל חיקוי עברייני וכד'.

גורמים ביולוגיים: נמצאה השפעה מתונה לגורמים ביולוגיים כקשיי ריכוז, תפקוד לקוי של מערכת העצבים המרכזית ועוד, כאשר גורמים אלו קשורים בצורך מוגבר בחיפוש אחר ריגושים.

טיפול

הסובלים מהפרעת אישיות אנטי סוציאלית אינם נוטים לסבול מדיכאון או חרדה בעקבות מעשיהם, ופעמים רבות אינם פונים לטיפול. עם זאת, עשוי טיפול להועיל בויסות התנהגויות אימפולסיביות והרסניות ולאפשר למטופל לקיים אורח חיים רגוע ופחות הרסני. התחלת הטיפול בגיל צעיר, עם פריצת הסימפטומים, משפרת משמעותית את סיכוי המטופל לנהל אורח חיים נורמטיבי. כמו כן, בגילאים צעירים עשויה הדרכת הורים להביא לשיפור משמעותי בהיבטים רגשיים והתנהגותיים של הסובל מהפרעת האישיות.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי: טיפולים המתייחסים ליתרונות והחסרונות שבצד התנהגויות אנטי סוציאליות, ושיטות של תגמולים ומניעת חיזוקים בהתאם להתנהגות מביאות לשיפור התנהגותי.

טיפול פסיכותרפי: טיפול פרטני עשוי להועיל כאשר הוא ממוקד בשליטה וויסות ההתנהגות האימפולסיבית וניתוח השפעת התנהגות זו על הסביבה. כמו כן, עשוי הטיפול להועיל בהתמודדות עם קשיים קונקרטיים בחיי המטופל כהתמכרויות לסמים ואלכוהול. טיפול קבוצתי עשוי להדגים לסובלים מהפרעת אישיות אנטי סוציאלית את השפעת התנהגותם, אך אינו מומלץ עקב השפעתם השלילית על הקבוצה.

טיפול תרופתי: טיפול תרופתי עשוי להועיל במקרים של חרדה, דיכאון והתפרצויות זעם. כמו כן, תרופות מקבוצת SSRI וחוסמי ביתא עשויות לשכך אגרסיביות ואימפולסיביות.


ביבליוגרפיה

DSM-IV (1994) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington DC: American Psychiatric Press.

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (1994) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, seventh edition.

Kraus, the "A-B-C's" of the Cluster B's: Identifying, understanding, and treating Cluster B personality disorders. Clinical Psychology Review 0272-7358, vol: 21 (3) 2001 p:345-373.

תחומי מומחיות:
טיפול נפשי ,פסיכותרפיה

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי