תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – אתר "בטיפולנט"

בטיפולנט מודה לכם על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים באתר, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מדיניות הפרטיות להלן מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ותנאי השימוש.

1. המידע הנאסף באתר:
1.1. בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). המידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר באתר נאסף על ידי האתר.
1.2. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשאיר פרטים ו/או להשתמש בשירותי האתר.
1.3. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר.
1.4. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

2. שימוש במידע הנאסף באתר:
2.1. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
2.1.1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
2.1.2. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
2.1.3. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
2.1.4. תפעולו התקין של האתר;
2.1.5. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
2.1.6. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
2.1.7. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
2.1.8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;
2.1.9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

3. העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים:
3.1. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
3.2. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר (למעט פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.2.1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
3.2.2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
3.2.3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
3.2.4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;
3.2.5. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
3.2.6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
3.2.7. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
3.3. כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

4. אבטחת מידע:
4.1. האתר נוקט צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של הגולשים. האתר עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.
4.2. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

5. זכות גישה למידע הנאסף באתר:
5.1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") לגולשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר אוסף אודותיהם.
5.2. כמו כן, לגולשים עומדת הזכות לבקש מהאתר לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהאתר למחוק את הנתונים האישיים של הגולש.
5.3. פנייה בבקשה כאמור לעיל תישלח לאתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסוף מדיניות הפרטיות.

6. שינויים במדיניות הפרטיות:
6.1. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.
6.2. במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות של האתר, האתר יודיע על כך לגולשים באמצעות פרסום הודעה בולטת באתר. במקרה שהאתר יבקש להחיל שינוי מהותי זה גם על מידע שכבר נאסף באתר, תישלח הודעה לגולש במטרה לבקש את הסכמתו לכך.
6.3. האתר ממליץ לגולשים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לקבל מידע על האופן שבו האתר מגן על המידע שלך.

7. צרו קשר:
7.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
כתובת:מרמורק 10 תל אביב
טלפון : 03-5604480
או דוא״ל: [email protected]

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2020