תפריט נגישות

Schizoaffective Disorder - הפרעה סכיזואפקטיבית

התמודדות עם הפרעות נפשיות וקשיים תפקודיים ובין אישיים מביאה, לעיתים, לפגיעה במצב הרוח ואף לדיכאון; כמו כן, מצבי רוח קיצוניים במיוחד (אפיזודות מאניות, דיכאון חמור שלאחר לידה) עשויים להביא לסימפטומים פסיכוטיים. אולם הפרעה סכיזואפקטיבית מורכבת מלכתחילה משילוב בין סימפטומים המאפיינים הפרעות מצב רוח לבין סימפטומים סכיזופרניים.

תסמינים קליניים

הפרעה סכיזואפקטיבית היא הפרעה פסיכוטית המאופיינת בסימפטומים סכיזופרניים כמחשבות שווא, הלוצינציות, הפרעות במהלך וארגון החשיבה וכד' וסימפטומים של הפרעת מצב רוח (דיכאון או מאניה) כמצב רוח ירוד או מרומם באופן מוגזם. אצל חלק מהסובלים מההפרעה דומיננטיים יותר הסימפטומים הפסיכוטיים ואילו אצל חלק הסימפטומים האפקטיביים הם המשמעותיים ביותר.

שכיחות ההפרעה

כ- 0.3% מהאוכלוסייה לוקים במהלך חייהם בהפרעה סכיזואפקטיבית. אחוז הנשים הלוקות בה גבוה מאחוז הגברים, כאשר גיל פריצת המחלה מאוחר יותר אצל נשים. 

אבחנה ע"פ ה-DSM

אבחנה סכיזואפקטיבית ניתנת כאשר מתקיימים ארבעת הקריטריונים הבאים:

1. במהלך תקופה רצופה האדם חווה הן אפיזודה אחת של הפרעת מצב רוח (דיכאון מג'ורי או אפיזודה מאנית) והן לפחות שניים מהבאים (לפחות אחד מתוך שלושת הראשונים): 

  • מחשבות שוא
  • הזיות
  • דיבור לא מאורכן
  • התנהגות לא מאורגנת או כאוטית
  • תסמינים שליליים

2. לאורך החיים התקיימו הזיות או מחשבות שוא במשך שבועיים או יותר, ללא נוכחות של הפרעת מצב רוח (דיכאון מג'ורי או אפיזודה מאנית).

3. סימפטומים דכאוניים או מאניים התקיימו לאורך רוב תקופת המחלה.

4. ההפרעה אינה תוצאה של מחלה גופנית או של שימוש בחומרים (סמים, תרופות וכו').

תת סוגים של הפרעה

תתי סוגים של ההפרעה נבדלים זה מזה בסוג הסימפטומים האפקטיביים (של מצב הרוח):

הפרעה סכיזואפקטיבית בי-פולרית: אם ההפרעה כוללת אפיזודה מאנית או מעורבת.
הפרעה סכיזואפקטיבית דכאונית: אם ההפרעה כוללת אפיזודה דכאונית מז'ורית.

גורמים

הסיבה לפריצת המחלה אינה ידועה, אך נראה כי קיים מרכיב תורשתי: בקרב משפחות של אנשים הסובלים מהפרעה סכיזואפקטיבית ישנו אחוז גבוה של חולים סכיזופרניים ביחס לאוכלוסייה כולה.

טיפול בהפרעה

ציר הטיפול המרכזי בהפרעה הסכיזואפקטיבית הוא תרופתי: טיפול במייצבי מצב רוח ובתכשירים אנטי פסיכוטיים משמש הן לאפיזודות דיכאוניות והן לאפיזודות מאניות, בנפרד או במשולב. כמו כן, באפיזודות דכאוניות ניתן להשתמש גם בתרופות אנטי דכאוניות, תוך הקפדה על מניעת "גלישה" למצב מאני. יעילות הטיפול בנזעי חשמל (ECT) בהפרעה סכיזואפקטיבית שנויה במחלוקת, וכיום נעשה שימוש בטיפול זה בעיקר כאשר טיפול תרופתי אינו יעיל דיו.


ביבליוגרפיה

DSM-IV-TR (2000) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition.

BJ Sadock, VA Sadock, (2007) Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry, 10th edition.

A. Marneros. The schizoaffective phenomenon: the state of the art. Acta Psychiatr Scand 2003: 108 (suppl. 418): 29 - 33.

תחומי מומחיות:
טיפול פסיכיאטרי

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכיאטרי