תפריט נגישות

Schizophrenia Treatment - טיפול בסכיזופרניה

עד לפני מספר עשורים, סכיזופרניה נחשבה למחלה חשוכת מרפא אשר החולים בה נידונו לחיים של סבל, בדרך כלל בבתי חולים פסיכיאטריים. כיום, עדיין לא ידועה הדרך לריפוי מלא של סכיזופרניה, אך מגוון מודלים טיפוליים ושיקומיים מאפשרים נטרול של רבים מהסימפטומים וניהול חיים עצמאיים ומספקים הרבה יותר.

מהי סכיזופרניה?

סכיזופרניה היא הפרעה המשתייכת לקבוצה המכונה קבוצת הפרעת פסיכוטיות, ובה לוקה כ-1% מכלל האוכלוסיה. סכיזופרניה נוטה להתפרץ בגילאי ההתבגרות או הבגרות המוקדמת, באופן פתאומי או לאחר שנים של התנהגות נמנעת, ביישנית ולעיתים מוזרה. סכיזופרניה מאופיינת בפגיעה מקיפה ביכולות התפקודיות, הרגשיות, השפתיות והקוגניטיביות ומאופיינת בשני סוגי סימפטומים מרכזיים:

סימפטומים חיוביים - סימפטומים המופיעים בדרך כלל במהלך התקף פסיכוטי וכוללים פגיעה בתפיסת המציאות ובשיפוט, עקב הופעתם של סימפטומים כמו דלוזיה, הלוצינציה, מחשבות יחס והפרעות חשיבה נוספות המתבטאות בין השאר בדיבור לא קוהרנטי וחשיבה אסוציאטיבית וביזארית. במהלך פסיכוזה, בעת הופעתם של סימפטומים אלו, התנהגותו של האדם עשויה להיות מוזרה, חסרת עכבות ותוקפנית.

סימפטומים שליליים - סימפטומים שליליים הם סימפטומים המופיעים באופן רציף, מעבר למצבי פסיכוזה נקודתיים, וכוללים סימפטומים כאפטיות, קהות רגשית, דיבור דל, היעדר עניין והנאה, ונסיגה חברתית.

אופן הופעתם של סימפטומים אלו, מינונם והחלוקה בין הסימפטומים החיוביים והשליליים, מושפעת בין השאר מסוג הסכיזופרניה, כאשר קיימים הבדלים משמעותיים בין סכיזופרניה הבפרנית, סכיזופרניה פרנואידית, סכיזופרניה רזידואלית, סכיזופרניה קאטטונית, וסכיזופרניה בלתי מובחנת.

טיפול בסכיזופרניה

הסימפטומים הנלווים לסכיזופרניה נוטים להיות מקיפים ולהשפיע על רמת התפקוד הכוללת. בהתאם, הטיפול המועדף הוא טיפול כוללני אשר ממוקד הן בסימפטומים, הן בשיקום תפקודי והן בסיוע פסיכולוגי, המכוון להעניק תמיכה לחולה עצמו ולבני משפחתו.


במוקד הטיפול בסכיזופרניה עומד הטיפול התרופתי המכוון להפחתת הסימפטומים הפסיכוטיים וצמצום השפעתם של הסימפטומים החיוביים והשליליים. טיפול זה הכולל בדרך כלל מתן תרופות אנטי פסיכוטיות הניתן על ידי פסיכיאטרים, כאשר במידת הצורך נלווה לו גם טיפול באמצעות תרופות נגד דיכאון ו/או תרופות נגד חרדה. הטיפול התרופתי בימינו נחשב ליעיל ומביא לירידה ניכרת בסימפטומים החיוביים, אך במרבית המקרים אינו מביא לשיפור מספק בתפקוד השוטף, ביכולות הבין אישיות וברמת הסיפוק והרווחה הכללית. בהתאם, במרבית המקרים הטיפול הפסיכיאטרי ילווה בתוכנית שיקום פסיכיאטרי. תוכנית השיקום הפסיכיאטרי נבחרת בהתאם לצרכיו, יכולותיו ורמת תפקודו הכוללת של המטופל ומתבססת על תהליך הכנה אשר בסופו יוכל המטופל להשתלב בתוכניות של שיקום נפגעי נפש, הכוללות תעסוקה מוגנת, השתלבות במועדונים חברתיים, תעסוקה נתמכת המסייעת בהשתלבות במקומות עבודה נורמטיביים, חונכות והשמה במסגרות דיור מוגן או הוסטלים.


השילוב בין טיפול פסיכיאטרי לתוכנית השיקומית מסייע לרבים מהמטופלים לשמור על רמת תפקוד סבירה ועל מיצוי יכולותיהם לקיים אורח חיים עצמאי, אך רבים מהם מתמודדים עם מצוקה רגשית, בדידות חברתית וקושי בהתמדה בטיפול התרופתי ובתהליך השיקומי. על כן, ללוקים בסכיזופרניה אשר יכולותיהם הורבליות והקוגניטיביות נותרות שמורות יחסית, יכולה לסייע גם פסיכותרפיה, הניתנת על ידי פסיכולוגים. פסיכותרפיה תוכל לספק תמיכה, לסייע ברכישת מיומנויות בין אישיות, להפחית את הסיכוי לנשירה מהתוכנית השיקומית ומהטיפול התרופתי ותהווה מקום בטוח לעיבוד והתמודדות עם חוויות וקשיים הנוגעים להתמודדות עם המחלה ולהיבטים נוספים בחיי המטופל.


אלמנט משמעותי נוסף אשר עשוי לשפר באופן משמעותי את תפקודו של האדם הלוקה בסכיזופרניה הוא התמיכה שמקבלים בני משפחתו, ובפרט בשלבים הראשונים של התפרצות המחלה. סכיזופרניה היא הפרעה אשר משפיעה על ההתנהגות והיחסים הבין אישיים, ובני משפחה רבים מתקשים להבין את השינוי שחל בבן משפחתם. השתתפות של בני המשפחה בטיפול פרטני או טיפול משפחתי, ו/או בקבוצת תמיכה למשפחות של נפגעי נפש יכולה להביא להגברת ההבנה, התמיכה והאמפתיה וכך לחזק את מערכת התמיכה של האדם ולהביא לשיפור ניכר ברווחתו הנפשית. תמיכה זו אף יכולה להוות מנוע ומוטיבציה להתמדה בטיפול התרופתי ולשמירה על רמת תפקוד גבוהה יותר.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכיאטרי