תפריט נגישות
חיפוש

Schizoid Personality Disorder - הפרעת אישיות סכיזואידית

גלות ובידוד מחברת בני אדם אחרים נחשבו מאז ומתמיד לעונשים חמורים ביותר: קין, לאחר רצח אחיו, נשלח לגלות ע"י האל; ע"פ חוק זכויות האדם אין להעניש אסיר באמצעות בידוד חברתי למשך למעלה משבוע ברציפות. עבור הסובלים מהפרעת אישיות סכיזואידית, לעומת זאת, בידוד חברתי אינו מהווה עונש או גורם מרתיע: הסובלים מהפרעה זו כמעט ואינם זקוקים לקשרים בין אישיים וחווים היעדר עניין ואי נוחות בחברת אנשים אחרים.

תסמינים קליניים

אנשים נבדלים זה מזה ברמת החברתיות ובמידת הצורך שלהם במסגרות חברתיות וקשרים בין אישיים. בעלי האישיות הסכיזואידית נמצאים בקצה הרצף מאחר והצורך שלהם בקשרים בין אישיים נמוך ביותר: הם מאופיינים בהימנעות חברתית, מופנמות, אי נוחות בחברה וביטוי רגשי מוקהה. כמו כן, הם עשויים להיתפס כקרים ויהירים ונוטים לעסוק במקצועות אשר מאפשרים להם קיום קשר מצומצם ביותר עם אנשים נוספים. בעלי אישיות סכיזואידית עשויים להגיע להישגים מרשימים מאוד בתחום תעסוקתם והם נוטים להשקיע רבות בתחומי עניין אשר אינם קשורים באנשים אחרים (מתמטיקה, בע"ח).

שכיחות ההפרעה

עדויות על שכיחות ההפרעה אינן מבוססות דיין, אך נראה כי שכיחות ההפרעה באוכלוסייה היא 7.5% וכי אחוז הגברים הלוקים בהפרעה גבוה פי שתיים מאחוז הנשים.

אבחנה ע"פ ה-DSM

הפרעת אישיות סכיזואידית ניתנת כאשר מתקיים דפוס קבוע של נסיגה מיחסים חברתיים והבעת טווח רגשות מוגבל באינטראקציות בין אישיות, אשר קיים מבגרות מוקדמת, מתקיים בהקשרים שונים, ומתבטא בארבעה ומעלה מהקריטריונים הבאים:

  • היעדר צורך והנאה מיחסים בין אישיים קרובים, כולל מהיות האדם חלק מתא משפחתי.
  • בחירה בפעילויות שמאפשרות בידוד, בד"כ.
  • עניין מועט, או שאינו קיים כלל, ביחסים מיניים עם אדם אחר.
  • הנאה ממספר פעילויות מצומצם ביותר.
  • היעדר קשרים בין אישיים קרובים, מלבד בני משפחה.
  • הפגנת אדישות לקבלת שבחים או ביקורת מאחרים.
  • הפגנת קרירות רגשית, ניתוק או ביטוי רגשי קהה ושטוח.

האבחנה ניתנת במידה והתסמינים אינם נובעים מהפרעה סכיזופרנית, הפרעת מצב רוח בעלת מאפיינים פסיכוטיים, הפרעות פסיכוטיות אחרות, הפרעות התפתחותיות או מצב רפואי.

גורמים להפרעה

ההסבר העיקרי לצורך החברתי המצומצם הוא הסבר פסיכודינאמי: כאשר תינוק מביע את היקשרותו ואהבתו אך נתקל ביחס של עוינות או דחייה מצד הדמויות המטפלות בו, מתפתחת אימה אותה התינוק אינו מסוגל לשאת. בכדי להימנע מחוויית אימה זו, לומד התינוק לדכא ביטויים רגשיים, להפנים רגשות ולהימנע מיצירת היקשרויות לאחרים (לקריאה מורחבת ראה גם: רונלד פיירברן).

טיפול

למרות היעדר הצורך בקשרים בין אישיים, עשוי היעדרן של מיומנויות חברתיות להביא לקשיים ולמצוקה בתחום התעסוקתי והבין אישי. טיפול פסיכותרפי נמצא כטיפול היעיל ביותר מאחר והוא עשוי להקל על התמודדות עם קשיים ביומיום ולאפשר הנאה מקשרים בין אישיים ואף זוגיים.

טיפול פסיכותרפי: טיפול פסיכותרפי עשוי לשפר מיומנויות חברתיות, להרחיב את טווח הביטוי הרגשי, ולאפשר למטופל גישה לרגשות חבויים ומדוכאים. טיפולים יעילים במיוחד הם טיפולים דינאמיים, קוגניטיביים התנהגותיים והתערבויות משפחתיות.

טיפול קבוצתי: למרות שההשתלבות בקבוצה עשויה לעורר קשיים רבים עבור הלוקים בהפרעת אישיות סכיזואידית, עשוי הטיפול להועיל בשיפור מיומנויות חברתיות ונראה כי אף ביצירת תחושת שייכות לקבוצה חברתית.

טיפול תרופתי: במצבי משבר וקושי עשויים להועיל מינונים נמוכים של תרופות אנטי פסיכוטיות או אנטי דיכאוניות.


ביבליוגרפיה


DSM-IV (1994) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington DC: American Psychiatric Press.

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (1994) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, seventh edition.

Slavik. S, Sperry. L & Carlston. J. The schizoid personality disorder: A review and an Adlerian view and treatment. Individual-Psychology:-Journal-of-Adlerian-Theory,-Research-and-Practice, Vol 48(2) Jun 1992, 137-154.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה