תפריט נגישות
חיפוש

Avoidant Personality Disorder - הפרעת אישיות נמנעת

"לא הביישן למד" נאמר כבר במשנה (אבות ב', ה), אך כ-40% מהאוכלוסייה מגדירה עצמה כביישנית באופן מוגזם. ביישנות עשויה לגרום לאי נוחות ולמצוקה, אך כאשר היא חוברת לחשש מופרז מדחייה חברתית ולדפוס של הימנעות ממצבים חברתיים ויחסים בין אישיים, היא עשויה ליצור פגיעה תפקודית משמעותית.

תסמינים קליניים

כולנו חוששים לא פעם "להגיד את הדבר הלא נכון" בחברה ולחוות בושה, מבוכה או דחייה. רגישותם של בעלי הפרעת אישיות נמנעת גבוהה במיוחד לדחייה חברתית והתנהגותם מושפעת ביותר מחשש זה: הם משתוקקים ליחסים בין אישיים קרובים אך חששם מדחייה מביא אותם לנסיגה חברתית, ביישנות קיצונית והתנהגות מרצה. קשרים בין אישיים נוצרים רק כאשר ישנו ביטחון מלא בקבלה ללא ביקורת, ועל כן קיימים קשרים מועטים בלבד או שאינם קיימים בכלל.

שכיחות ההפרעה

שכיחות ההפרעה באוכלוסייה היא כ-3% והיא נפוצה יותר בקרב נשים.

אבחנה ע"פ ה-DSM

אבחנת אישיות נמנעת ניתנת כאשר מתקיים דפוס נרחב של עכבה חברתית, תחושת חוסר מותאמות ורגישות יתר להערכה שלילית, אשר מתחיל בבגרות המוקדמת, נוכח בהקשרי חיים רבים ומתבטא בארבעה ומעלה מהקריטריונים הבאים:

*הימנעות מפעילויות חברתיות המערבות קשר בין אישי משמעותי מתוך חשש מביקורת, חוסר הערכה או דחייה.
*היעדר רצון של האדם למעורבות חברתית כל עוד אין ביטחון מלא בכך שיתחבב.
*הפגנת איפוק ביחסים אינטימיים מתוך חשש להיות מובך או מגוחך.
*עיסוק יתר בחשש מספיגת דחייה או ביקורת בסיטואציות חברתיות.
*התנהגות מאופקת ועצורה בסיטואציות חברתיות חדשות עקב תחושת אי מותאמות.
*תפיסה עצמית של חוסר מותאמות חברתית, חוסר אטרקטיביות או נחיתות ביחס לאחרים.
*חוסר רצון לקחת סיכונים אישיים או להתנסות בפעילויות חדשות מתוך חשש שיגרמו למבוכה.

גורמים להפרעה

מספר גישות ניסו להסביר את החשש העצמתי מדחייה ונראה כי שילוב רעיונותיהן מאפשר את ההבנה המקיפה ביותר.

גישה פסיכו-סוציאלית: על פי גישה זו, ילדים אשר חוו הורות מגוננת יתר על המידה אינם לומדים להסתמך על עצמם בהתמודדות עם דרישות הסביבה. בהמשך חייהם נוטים ילדים אלו להימנע מסיטואציות המערבות יחסים בין אישיים וחברתיים, מתוך חשש שאין הם מיומנים דיים בהתמודדות עמן.

גישה קוגניטיבית: על פי גישה זו במהלך הילדות, עקב התנסויות שליליות או קשר בעייתי עם דמויות מטפלות, נבנה סט הנחות שליליות הכולל תחושת חוסר ערך ותפיסת אנשים אחרים כעוינים ומאיימים. לדוגמא, אדם עשוי לתפוס את האחרים סביבו כביקורתיים ונוטים ללעג ולכן להימנע מסיטואציות העשויות להביא לתגובות אלו.

גישה ביולוגית: מדגישה את רגישותם החושית המוגברת של הסובלים מהפרעת אישיות נמנעת.

טיפול

הצורך הבלתי מסופק בקשרים חברתיים וההתמודדות עם חשש תמידי מסיטואציות חברתיות מביאים למצוקה משמעותית. פנייה לטיפול מומלצת ביותר ועשויה להביא לשיפור במגוון היבטי חיים ומיומנויות. כמו כן, עצם יצירת הקשר הטיפולי עשויה להוות גורם מקל היוצר בסיס בטוח ממנו ניתן להעז ולצאת להתנסויות חדשות.

טיפול פסיכותרפי: יעיל כאשר נוצרת מערכת יחסים בה חש המטופל בטוח ומובן. מאפשר שיפור מיומנויות חברתיות, שיפור היכולת האסרטיבית, ועידוד להרחבת טווח ההתנסויות החברתיות.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי: מתמקד בחשיפה לסיטואציות מהן רגיל המטופל להימנע, ניתוח אמונות וסכמות לא אדפטיביות בהן מחזיק המטופל ומשחקי תפקידים. נמצא יעיל במיוחד לטיפול בבעלי אישיות נמנעת.
טיפול קבוצתי: יעיל בשיפור מיומנויות חברתיות וביכולת המטופל להבין את השפעת רגישותו לדחייה על התנהלותו החברתית ועל תגובות האחרים.

טיפול תרופתי: תרופות אנטי חרדתיות ואנטי דיכאוניות עשויות להקל על קשיים ספציפיים המתעוררים לאורך החיים, ותרופות ממשפחת חוסמי ביתא עשויות להפוך את מערכת העצבים הרגישה של הסובלים מהפרעת אישיות נמנעת לאקטיבית פחות.


ביבליוגרפיה

DSM-IV (1994) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington DC: American Psychiatric Press.

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (1994) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, seventh edition.

Meyer, Bjö rn; Ajchenbrenner, Muriel; Bowles, David P. Sensory Sensitivity, Attachment Experiences, and Rejection Responses Among Adults with Borderline and Avoidant Features, Journal Of Personality Disorders 0885-579X, vol: 19 (6) 2005 p:641-658.

Grant,-Bridget-F; Hasin,-Deborah-S; Stinson,-Frederick-S; Dawson,-Deborah-A; Chou,-S.-Patricia; Ruan,-W.-June; Pickering,-Roger-P. Prevalence, Correlates, and Disability of Personality Disorders in the United States: Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Journal-of-Clinical-Psychiatry. Vol 65(7) Jul 2004, 948-958.

Emmelkamp,-Paul-M.-G; Benner,-Ank; Kuipers,-Antoinette; Feiertag,-Guus-A; Koster,-Harrie-C; van-Apeldoorn,-Franske-J. Comparison of brief dynamic and cognitive-behavioural therapies in avoidant personality disorder. British-Journal-of-Psychiatry. Vol 189(1) Jul 2006, 60-64.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה