תפריט נגישות

Psychological Assessment - אבחון פסיכולוגי

אבחון פסיכולוגי הוא תהליך הערכה המסייע בהבנת מצבו של המאובחן בהקשרים לימודיים, רגשיים, התפתחותיים ובין אישיים. מידע על סוגי האבחונים, לאיזה אבחון פונים מתי ורשימת מאבחנים מוסמכים בכל הארץ.

אבחון פסיכולוגי הוא שם כולל לקבוצת אבחונים אשר מציעים תהליך אבחוני המכוון למתן תמונה אישיותית של הנבדק, לשם מטרות שונות. מטרות אלו עשויות להיות סיוע בתהליך השמה, מתן אבחנה, קביעת תוכנית טיפולית, מתן חוות דעת משפטית ועוד. בהתאם למטרות האבחון השונות, האבחונים כוללים מטלות אבחוניות מגוונות הנוגעות להיבטים רגשיים, קוגניטיביים ובין אישיים. תהליך האבחון כולל בדרך כלל גם ראיון ישיר, אך מבוסס ברובו על כלים אבחוניים.

אבחון פסיכולוגי - מתי פונים?

הצורך באבחון פסיכולוגי עשוי להתעורר במצבים שונים:

הקשר טיפולי: לעיתים יש צורך במידע נוסף ומקיף על מצבו של מטופל או אדם הפונה לטיפול, לשם קביעת תוכנית טיפולית מומלצת או קבלת מידע נוסף כחלק מהתהליך הטיפולי. במקרים אלו אבחון פסיכודיאגנוסטי הוא האבחון המתאים.

הקשר לימודי: כאשר מתעוררים קשיים לימודיים ומתעוררת שאלה לגבי השפעתם של גורמים רגשיים, אבחון פסיכו-דידקטי ייתן מענה ויציע תמונה רגשית וקוגניטיבית של הנבדק. סוג נוסף של אבחון פסיכולוגי הוא אבחון בשלות המיועד לקבוע האם הילד בשל לעלייה לכיתה א' או האם מומלץ להקפיץ אותו כיתה.

הקשר משפטי: אבחון פסיכולוגי נדרש לעיתים לשם מתן אבחנה וחוות דעת אישיותית סביב סוגיות משפטיות.

הקשר התפתחותי: אבחון התפתחותי נערך כאשר יש שאלה לגבי תקינות התפתחותם של ילדים מתחת לגיל שש בתחומי שפה, מוטוריקה, קוגניציה ורגש.

אבחון פסיכולוגי: מידע על סוגי אבחונים

אבחון פסיכודיאגנוסטי

אבחון פסיכולוגי פסיכודיאגנוסטי הוא אבחון אישיותי אשר מכוון למתן תמונה של עולמו הפנימי של הנבחן תוך התייחסות להיבטים קוגניטיביים, רגשיים ובין אישיים. האבחון כולל מבחן אינטליגנציה המתייחס ליכולות קוגניטיביות שונות ומבחנים השלכתיים, ומסייע בקביעת תוכנית טיפולית, מתן אבחנה, חוות דעת משפטית או פסיכיאטרית והערכת התאמתו של אדם לתפקידים תעסוקתיים מסויימים.

אבחון דידקטי

אבחון דידקטי הוא אבחון המכוון לאיתור קשיי למידה בלבד, ומועבר בדרך כלל לתלמידי בית ספר אשר נראה כי תפקודם הלימודי נמוך מהפוטנציאל האינטלקטואלי שלהם. באמצעות אבחון זה המאבחן מזהה נקודות חוזק וחולשה ומאבחן הפרעות למידה כדיסלקציה, וממליץ, במידת הצורך, על הקלות בבחינות, הוראה מתקנת וכן הלאה. אבחון דידקטי אינו מאפשר אבחון הפרעות קשב או הפרעות רגשיות, אך מאבחן מיומן עשוי לזהות סימנים להיבטים אלו ולהפנות את המאובחן להמשך הערכה.

אבחון פסיכודידקטי

 אבחון פסיכודידקטי הוא אבחון המשלב בין הערכה אישיותית פסיכודיאגנוסטית לאבחון דידקטי. אבחון זה מועבר כאשר יש צורך בהערכת קשיים לימודיים אך יש התלבטות לגבי השפעתם של גורמים רגשיים על יכולות הלמידה. בהתאם, על בסיס תוצאות האבחון המאבחן ממליץ על תוכנית פסיכו-חינוכית המתייחסת הן לצרכים לימודיים והן לצרכים רגשיים.

אבחון התפתחותי

אבחון התפתחותי הוא אבחון המיועד לילדים עד גיל שש אשר נראה כי התפתחותם לוקה בחסר בתחום השפתי, המוטורי, הבין אישי או הרגשי. כמו כן, אבחון זה נערך כאשר יש פער משמעותי ביכולותיו של הילד בתחומים השונים (למשל, ילד אינטליגנטי ומפותח היטב בתחום המוטורי והשפתי אך לא בתחום הרגשי-חברתי). האבחון מאפשר לזהות את טיב הקשיים ומקורם, ולהציע תוכנית טיפולית מתאימה.

היכנסו לקבלת מידע נוסף ואנשי מקצוע בתחום אבחון פסיכולוגי


תחומי מומחיות:
אבחון פסיכודיאגנוסטי

אנשי מקצוע בתחום

אבחון פסיכודיאגנוסטי