תפריט נגישות

Autism diagnosis - אבחון אוטיזם

אוטיזם הוא שם כולל לקבוצת הפרעות התפתחותיות מולדות המביאות לפגיעה בתפקודו הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, התקשורתי והשפתי של הלוקים בהן. קיימת שונות רבה בדרגות החומרה של מצבי אוטיזם שונים ובאופן בו הסימפטומים באים לידי ביטוי ובהתאם, אבחון אוטיזם הוא תהליך קריטי לבניית תכנית הטיפול המתאימה ביותר לילד. פנייה מוקדמת אל אבחון אוטיזם נחשבת גם היא למשמעותית ביותר, מאחר ומחקרים מצביעים על כך שאיתור וטיפול מוקדמים במצבי אוטיזם מביאים לתוצאות טובות יותר ביחס למצבים בהם תהליכי האבחון והטיפול מתחילים בגיל מאוחר יותר.

אבחון אוטיזם- קריטריונים למתן האבחנה

אבחון אוטיזם בישראל מתבצע על סמך ההגדרות שנקבעו ב- DSM-V- המדריך הפסיכיאטרי האמריקאי הרשמי. כדי שילד יאובחן כלוקה באוטיזם ברמת חומרה כזו או אחרת, עליו לעמוד בקריטריונים הבאים:

קיימים קשיים משמעותיים בתחום התקשורת והאינטראקציות החברתיות המתבטאים בשלושת ההיבטים הבאים:

* היעדר הדדיות חברתית אשר מתבטאת במיעוט/היעדר יוזמה ותגובתיות לאינטראקציות בין אישיות, חוסר עניין       בשיתוף של אחרים בחוויות ותחומי עניין, קושי בניהול שיח תקין ומבע רגשי מצומצם באופן משמעותי.
*תקשורת לא מילולית מוגבלת: קושי בשימוש מותאם ביצירת קשר עין, הבעות פנים, מחוות גופניות ומחוות חברתיות.
*יחסים חברתיים פגועים המתבטאים בקושי ליצור, לשמר ולהבין יחסים חברתיים ואינטראקציות בין אישיות, ומביאים לפגיעה ביכולת לשחק ולהתנהג באופן תואם גיל.

דפוסי התנהגות, פעילות ועניין מצומצמים, ייחודיים וחזרתיים המתבטאים בשניים או יותר מהקריטריונים הבאים:

  • התנהגויות סטריאוטיפיות או חזרתיות כקולות ותנועות בלתי מותאמים, ייחודיים וחזרתיים. למשל, ילדים עם אוטיזם עשויים להשמיע קולות משונים, לנפנף בידיהם, לנשוך את עצמם, לקפוץ באופן מוזר ולחזור באופן מכאני על דבריהם של אחרים.
  • נוקשות- דבקות יתר בשגרה וקושי בהתמודדות עם שינויים ו"שבירות שגרה".
  • תחומי עניין מצומצמים המתבטאים בעיסוק מוגזם בתחום מסוים וקושי בהפניית הקשב והבעת עניין בתחומים אחרים. למשל, ילדים עם אוטיזם יכולים לגלות עניין רב בסידור מכוניות צעצוע לפי הגדול ולא לגלות כל עניין במשחקים ופעילויות אחרות.
  • קשיי וויסות חושי המתבטאים ברגישות יתר לגירויים (קולות, ריחות, מרקמים) או בתת רגישות המביאה לכך שהילד כמעט ואינו מגיב לגירויים חיצוניים (למשל, ילד עם אוטיזם יכול להיות אדיש לגמרי לקור או אי נוחות פיסית שנגרמים לו).
  • אבחון אוטיזם- היכן מתבצע האבחון?

אבחון אוטיזם ניתן להורים החושדים שילדם מפגין תסמינים של אוטיזם במסגרת המכונים להתפתחות הילד, הנמצאים ברשות קופות החולים ו/או משרד הבריאות. במידה וההורים בוחרים בכך, אבחון אוטיזם יכול להיערך גם אצל איש מקצוע פרטי.

אבחון אוטיזם- אצל איזה איש מקצוע?

הן הורים והן אנשי טיפול וחינוך עשויים לזהות סממנים המעוררים חשד לקיום אוטיזם. יחד עם זאת, אבחון אוטיזם פורמלי יערך רק על ידי איש מקצוע המוכר כבעלת סמכות אבחונית זו על ידי משרד הבריאות.

אבחון אוטיזם יכול להתבצע על ידי פסיכיאטר המומחה לטיפול בילדים ונוער, נוירולוג מומחה בתחום של התפתחות הילד או רופא ילדים התפתחותי בעל ניסיון של שלוש שנים ומעלה בתחום של התפתחות הילד. בנוסף לבדיקה הרפואית, אבחון אוטיזם כולל אבחון פסיכולוגי מקיף אשר יתבצע בדרך כלל על ידי פסיכולוגיים התפתחותיים או שיקומיים אשר הוכשרו באופן ספציפי לביצוע תהליכי אבחון אוטיזם. גם פסיכולוגים חינוכיים וקליניים רשאים לבצע אבחון אוטיזם, אם זכו להכשרה ספציפית ומספקת בתחום של אוטיזם והתפתחות הילד.

אבחון אוטיזם- מה כולל האבחון?

אבחון אוטיזם יפתח בראיון עם ההורים ובאיסוף מידע על ההיבטים הרגשיים, החברתיים וההתנהגותיים אשר הביאו את ההורים לפנות לאבחון. במסגרת הריאיון, המאבחן יוכל להתרשם האם קשייו של הילד אכן עשויים לענות על ההגדרה של אוטיזם. מעבר לריאיון עם ההורים, אבחון אוטיזם יכלול מפגש או מפגשים עם הילד, במהלכם המאבחן יתרשם מיכולותיו ומתפקודו של הילד ביחס למצופה ממנו על פי גילו. במסגרת ההערכה, המאבחן יתייחס להיבטים כיכולות שפתיות, איכות המשחק, המידה בה הילד מגיב ויוזם קשר עם סביבתו, יכולת הילד לבצע מטלות תואמות גיל וכן הלאה. כל אלו, כמובן, בהתאם לגילו של הילד ולמטלות המצופות ממנו על פי גילו.

במסגרת אבחון אוטיזם, המאבחן ישקלל את המידע אשר נאסף בראיון עם ההורים ובתצפית על התנהגותו של הילד. על סמך המידע, המאבחן ינסה להבחין האם אכן מדובר במצב של אוטיזם או בקשיים הנובעים מבעיות התפתחותיות אחרות (למשל, פיגור, גורמים רגשיים, עיכובים התפתחותיים). בחלק מהמקרים, ובפרט בגילאים צעירים, האבחנה בין אוטיזם לבין הפרעות אחרות לא תהיה חד משמעית.
במידה ואובחן אוטיזם, המאבחן יתייחס גם לרמת החומרה של ההפרעה, בהתאם למידה בה תפקודו של הילד פגוע עקב הסימפטומים האוטיסטיים.

על סמך הממצאים והאבחנה העולים מן האבחון, המאבחן יציע להורים הסבר על משמעות ההפרעה ויציע להם כיוונים טיפוליים אפשריים בהתאם לקשייו הספציפיים של הילד.


אנשי מקצוע בתחום

אוטיזם בתפקוד גבוה - אספרגר