תפריט נגישות

CAT-Child Apperception Test - מבחן CAT

מבחן (CAT (Child Apperception Test הוא תת סוג של מבחן התפסת נושא. מבחן התפסת נושא הוא מבחן פסיכולוגי השלכתי אשר פותח על ידי Mary & Morgan מאוניברסיטת הרווארד ופורסם לראשונה בשנת 1943. מטרתו המקורית של מבחן התפסת הנושא היתה בחינת מאפיינים אישיותיים מסוימים, אך לאורך השנים פותחו שיטות לניתוח ממצאי המבחן באופן שמאפשר ללמוד על עולמו הפנימי של הנבדק.

מבחן התפסת הנושא מבוסס על הצגת תמונות שונות לנבדק, כאשר הוא מתבקש לספר סיפור עם התחלה, אמצע וסוף על המתרחש בתמונה, תוך התייחסות לרגשותיהן ומחשבותיהן של הדמויות. התמונות מציגות מצבים ואינטראקציות בין אישיות שונים, אותם ניתן לפרש בדרכים שונות. עמימות זו גורמת לנבדק להשליך על הציור בתמונה, במידה מסוימת, את עולמו הפנימי ואת חוויותיו הרגשיות והבין אישיות. כך, דרך הסיפור, הבוחן יכול ללמוד על היבטים כקונפליקטים הרגשיים המעסיקים את הנבדק, דפוסי יחסיו הבין אישיים, תפיסתו ודימויו העצמי, ויחסו לדמויות המייצגות סמכות, מיניות, זוגיות וכן הלאה.

לאחר שהנבדק מספר סיפורים בתגובה לכל התמונות, המאבחן מנתח את הסיפורים שסיפר. המאבחן יכול להתייחס אל הסיפורים דרך ניתוח חופשי הכולל התרשמות מהסיפורים שסיפר הנבדק תוך התייחסות לאלמנטים שונים שביניהם היבטים שפתיים-קוגניטיביים (למשל, עד כמה עולמו ושפתו של הנבדק עשירים), מידת הפתיחות/סגירות והתגוננות של הנבדק, נושאים מרכזיים המעסיקים את הנבדק, מנגנוני הגנה אופייניים, רמת החרדה שהמבחן כולו או כרטיסים ספציפיים מעוררים, היחסים הבין אישיים העולה מדברי הנבדק ויחסו של הנבדק לנושאים שונים שביניהם מיניות, יחסי הורים-ילדים, יחסי גברים-נשים, יחסים עם דמויות סמכות וכן הלאה.

מעבר לשיטת ניתוח זו, התפתחו לאורך השנים מערכות ציינון שונות אשר כוונו ליצירת מסגרת ניתוח פורמלית ומובנית יותר. שיטות אלו מתייחסות לנושאים דומים לאלו שנבדקים באמצעות ניתוח חופשי, אך באופן שיטתי יותר. מערכות ציינון בולטות במיוחד אשר פותחו עבור מבחני התפסת הנושא מתמקדים במנגנוני ההגנה של הנבדק, באיכות יחסי האובייקט שלו (דפוס היחסים הבין אישיים המופנם) וברמת המוסריות של הנבדק.

כיום קיימים שלושה סוגים מרכזיים של מבחני התפסת נושא, אשר מיועדים לשכבות גיל שונות:

TAT: מבחן התפסת הנושא המקורי, אשר מיועד לבוגרים ולילדים מעל גיל 8.

SAT: מבחן התפסת הנושא החדש ביותר, אשר מיועד לקשישים וכולל תמונות עם דמויות מבוגרות יותר הנמצאות בסיטואציות הרלוונטיות יותר לגיל המבוגר. מבחן זה פותח מתוך הכרה בכך שקשישים מתמודדים עם קונפליקטים ונושאים רגשיים ייחודיים לקבוצת גילם, ומתוך הנחה שלנבדק יהיה קל יותר להזדהות עם דמויות מבוגרות, וכך הסיפורים ישקפו היבטים רלוונטיים יותר של עולמו הפנימי.

CAT: מבחן התפסת נושא המיועד לילדים עד גיל 8, או לילדים אשר אינם בשלים רגשית לעבודה עם ה-CAT

CAT כולל ציורים של בעלי חיים הנמצאים בסיטואציות "אנושיות" שונות (אכילה ליד שולחן אוכל, נסיעה לפיקניק, שכיבה במיטה בלילה). המבחן עוצב באופן זה הן מתוך הבנה שהתמונות ב-TAT רחוקות מאוד מעולמם של ילדים צעירים, והן מתוך תפיסה לפיה לילדים קל יותר להזדהות עם בעלי חיים ולהשליך עליהן באופן חופשי את עולמם הפנימי. כמו כן, העבודה מול ציורי חיות (ולא, למשל, ציורי ילדים) יוצרת מרחק מסוים אשר מסייע לילדים להשליך תכנים פנימיים על התמונה מבלי שיצטרכו להתייחס ישירות לחוויות מכאיבות בעולמם הפנימי. למשל, לילד החווה דחייה הורית עשוי להיות קל יותר לספר על תחושות הדחייה והכאב של כלבלב הנמצא לבדו מאשר להתייחס לתמונתו של ילד עצוב. כלומר, ככל שהילד מזדהה ומרגיש יותר בנוח עם התמונות, יכולתו לספק סיפורים אשר חושפים את עולמו הפנימי גדלה וערכו של ה-CAT גדל.


תחומי מומחיות:
אבחון פסיכודיאגנוסטי

אנשי מקצוע בתחום

אבחון פסיכודיאגנוסטי