תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Integrative psychotherapy - פסיכותרפיה אינטגרטיבית

פסיכותרפיה אינטגרטיבית הנה צורת טיפול במסגרתה משולבים יחד רעיונות תיאורטיים וטכניקות ממספר סוגי פסיכותרפיה שונים. פסיכותרפיה אינטגרטיבית הופכת ליותר ויותר פופולרית בעשורים האחרונים, כאשר כיום קיימות מגוון וריאציות של טיפול שכזה.

פסיכותרפיה אינטגרטיבית - רקע

לאורך המחצית השנייה של מאה העשרים, הלכה וגברה מגמה של התעניינות בדמיון ובשוני שבין גישות שונות לפסיכותרפיה. כבר בשנת 1936, פורסם מאמר אשר הצביע על כך שהגורמים המרכזיים האחראיים לאפקטיביות של פסיכותרפיה, משותפים לכלל הגישות הטיפוליות (Rosenzweig). בין היתר נמצא כי יש משקל רב לאישיות המטפל, לקשר בין המטפל והמטופל, ולאופן בו כל סוג של טיפול מקנה למטופל דרך להבנת מצבו ומצוקתו. מסקנות מסוג זה הולידו את ההנחה כי רב המשותף על השונה בין סוגי הטיפולים השונים. לצד זאת, נמצא כי אין סוג ספציפי של פסיכותרפיה, אשר מצליח להסביר ולטפל בהצלחה בכל סוגי המצוקות הנפשיות. ממצאים אלו ואחרים, קידמו את הצורך בפיתוחה של פסיכותרפיה אינטגרטיבית, אשר תוכל להפגיש בין גישות ושיטות טיפוליות שונות. במובנים רבים פסיכותרפיה אינטגרטיבית עודנה בחיתוליה, מבחינת המידה בה היא קיימת כאסכולה בפני עצמה, אשר נלמדת ומיושמת במוסדות הכשרה ובמרכזי טיפול. יחד עם זאת, ככל שחולפות השנים, משתפר השיח בין פסיכולוגים מאסכולות שונות, וגוברים שיתופי הפעולה אשר מולידים וריאציות שונות של פסיכותרפיה אינטגרטיבית, ההופכות ליותר ויותר מקובלות בתחום הפסיכותרפיה.

פסיכותרפיה אינטגרטיבית – וריאציות טיפול שונות

פסיכותרפיה אינטגרטיבית קיימת כיום במגוון וריאציות, אשר נבדלות זו מזו בסוגי הפסיכותרפיה שמשולבים יחד, וכמו כן באופן בו כל פסיכותרפיה אינטגרטיבית משלבת יחד היבטים של תיאוריה וטכניקה. להלן מספר סגנונות טיפול מרכזיים.

אקלקטיות טכנית - פסיכותרפיה אינטגרטיבית המתבססת על שילובן של טכניקות ממספר תחומי טיפול, מבלי שנעשה איחוד בין התיאוריות של סוגי הטיפול השונים. לכל מטופל מותאמים הכלים הטיפוליים המתאימים לו, לאחר תהליך של הערכה.

גישת הגורמים המשותפים - פסיכותרפיה אינטגרטיבית אשר מתבססת על רשימה של גורמים אשר נמצאו במחקרים כאפקטיביים בטיפול, המשותפים לרוב סוגי הפסיכותרפיה הקיימים. במסגרת הטיפול, לכל מטופל מותאמת קומבינציה של גורמים מהרשימה, בהם הטיפול יתמקד.

אינטגרציה תיאורטית - פסיכותרפיה אינטגרטיבית אשר מסתמכת על איחוד בין מספר תיאוריות של גישות טיפוליות שונות, במטרה ליצור תיאורה אינטגרטיבית מקיפה, בהיבטי רגש, חשיבה התנהגות, מערכות יחסים ועוד.

אינטגרציה של הטמעה - פסיכותרפיה אינטגרטיבית המסתמכת על תיאוריה מסוג טיפול ספציפי, כאשר לאורך הטיפול משולבות יחד טכניקות טיפוליות שמקורן בסוגי פסיכותרפיה נוספים.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי