תפריט נגישות

Lice in Dream - כינים בחלום

מה מסמלת הופעת כינים בחלום? איך מפרשים חלומות עם כינים ומה עושים עם חלומות חוזרים? להלן מידע על משמעות הופעת כינים בחלום.

כולנו מודעים לכך שחלומות נבדלים מהמציאות ואינם כפופים למגבלות של זמן, מרחב או לוגיקה, אך לרוב איננו מבינים את פשרם, והם נותרים מסתוריים בעינינו. מדוע אנו חולמים על דבר זה או אחר ומה זה אומר? כך למשל, במציאות כינים הן ודאי חוויה לא נעימה הדורשת טיפול, אך מה לגבי כינים בחלום? מדוע הן מופיעות בחלום ומה המשמעות של הופעתן?

פירוש כינים בחלום

פרויד, אבי הפסיכואנליזה, הניח את הבסיס לתיאוריה של פירוש החלום, ולפיו החלום מבטא תכנים לא-מודעים בנפשנו (רגשות, פנטזיות, זיכרונות, ועוד). ביום-יום המפגש עם אותם תכנים עלול לעורר בנו חוויה מאיימת ומערערת. למעשה, פרויד טען כי הם נמצאים באזור ה"לא מודע" בדיוק מסיבה זו, לאחר שעברו תהליך של הדחקה.

בחלום, לעומת זאת, התוכן הלא מודע הופך לנגיש יותר, היות וניתן לפגוש בו בצורות "בטוחות" יותר. זאת, הודות לתהליך ההסוואה שעובר החומר המאיים אשר מעדן אותו ומבוסס על מנגנונים של עיבוי, התקה או הסמלה של התכנים.

לטענתו של פרויד, פירוש מוסדר של התכנים עליהם אנו חולמים מאפשר להבין את המשמעות המוצפנת בהם וכך ללמוד דברים על עצמנו אשר הגישה אליהם הייתה חסומה. בתוך כך, קיימות שתי גישות מרכזיות לפירוש חלומות: הראשונה מתייחסת לסמלים ספציפיים בחלום (כינים בחלום, בכי בחלום, נחש בחלום וכו') כבעלי משמעות קבועה אשר אינה משתנה מאדם לאדם. הגישה השנייה, הרווחת והמקובלת בפסיכולוגיה המודרנית, מתייחסת למרכיבים בחלום כבעלי משמעות ייחודית, הנובעת מעולמו הפנימי של החולם.

פירוש סמל הכינים בחלום

על פי הגישה הסמלית, סמלים מסוימים בחלום נושאים משמעויות ספציפיות, קבועות ואוניברסליות ללא תלות בזהות החולם. לפי גישה זו, כינים בחלום מהוות סמל להיעדר ניקיון נפשי ולצורך בניקוי וטיהור של היבטים "מלוכלכים" בחיים. בתוך כך, המרכיבים הדורשים ניקוי וטיהור יכולים להשתנות מחולם אחד למשנהו, וכאן נכנס אלמנט אישי ייחודי מסוים.

הגישה הסמלית לפירוש חלומות אפיינה את ראשית הפסיכואנליזה ונעשה בה שימוש גם היום, במסגרת זרמים בודדים כפסיכואנליזה היונגיאנית, על פי שיטתו של יונג. יחד עם זאת, קיימת ביקורת משמעותית בשדה הטיפולי ביחס לגישה הסמלית, בשל העובדה שניתן בה מקום מצומצם למדי לעולמו האישי של החולם וכן למשתנים סביבתיים נוספים בזהותו, כגון התרבות והחברה אשר אליהן הוא משתייך.

פירוש החלום לפי מונחים פסיכולוגים

מרבית אנשי הטיפול יעודדו כיום לפרש את החלום לפי הגישה השנייה, דהיינו לבחון את המשמעות האישית של מרכיבים בחלום עבור החולם. פירוש חלומות בגישה זו מבוסס על התבוננות באסוציאציות (מחשבות, רגשות, זיכרונות, משמעויות) העולות בתודעת החולם בעקבות החלום, ובפירוש החלום על פיהם.

כך לדוגמא, אם אב צעיר לילד שאובחן לאחרונה כבעל תסמונת הקשת האוטיסטית יחלום כי פלה כינים משערו של בנו כדי למנוע ממנו מבוכה ולעג, ייתכן שנפרש את הופעת הכינים כמבטאת את ההתמודדות של האב עם האבחנה של בנו. ייתכן שהתמודדות זו כוללת חשש מן הקשיים שבנו עתיד לפגוש, פחד מן היחס של הסביבה לנושא או אפילו כאב ובושה שלו עצמו סביב האבחנה.

מה המשמעות של חלום חוזר על כינים?

על בסיס ההנחה כי חלומות מהווים ביטוי לתכנים לא מודעים בנפשנו, חלום חוזר על כינים, כמו כל חלום חוזר אחר, יכול ללמד על תוכן נפשי ה"מבקש" לעלות למודע ולזכות להתייחסות. זו היא אחת הדרכים של הנפש להסב את תשומת ליבנו להיבט רגשי חשוב אשר אינו מטופל דיו.

ניתן לחשוב על אישה אשר חלמה במשך שבוע כי הגיעה למקום עבודתה מלאת כינים וחוותה בושה עמוקה כאשר העובדים האחרים התקבצו סביבה והביעו גועל ודחייה ממנה. אם חלום זה החל להופיע לאחר שקיבלה קידום מרשים בעבודה, ייתכן כי פירוש החלום במסגרת טיפול יעלה כי ברמה המודעת האישה שמחה וחשה גאווה על הקידום, אך ברמה לא מודעת היא חוששת פן תיחשף כבלתי מתאימה לתפקיד. אצל אדם אחר ובנסיבות אחרות, כדוגמת האב המתמודד עם אבחנת האוטיזם, הפירוש יהיה שונה.

האם ניתן לפתור חלום ולגרום לו לא להופיע שוב?

מאחר והנפש, ובפרט האזורים הלא מודעים שלה, אינה נמצאת בשליטתנו, אין דרך פשוטה לגרום לחלום להפסיק להופיע. יחד עם זאת, אנשים רבים המצליחים לפענח ולעבד את חלומותיהם, מדווחים על הפסקת הופעתם של חלומות אלו או על שינוי מהותי בהם, אשר הופך אותם לפחות מאיימים ומטרידים.

לעתים קשה ומתסכל לנסות לפרש חלום מסוים בכוחות עצמנו. כאשר מדובר בחלום מטריד במיוחד או בחלום חוזר, המלמד אותנו בחזרתו על דחיפות וחשיבות לפרשו, מומלץ לפנות לעזרה מקצועית. בשל החיבור שפירוש החלום מאפשר אל הלא מודע בנפש, יש לו ערך לא רק בהבנת חלום ספציפי זה או אחר, אלא כתהליך העמקה והרחבה של ההיכרות עם תכני הלא מודע והעולם הפנימי של החולם. טיפול נפשי יכול להוות מסגרת מתאימה ותומכת למהלך כזה. 


מקורות

Freud, S. (1900). The interpretation of dreams, in The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud, Vol. 4, 5, ed J. Strachey (London: Hogarth Press)/

תחומי מומחיות:
פירוש חלומות

אנשי מקצוע בתחום

פירוש חלומות