תפריט נגישות

Short Term Psychotherapy - פסיכותרפיה קצרת מועד

פסיכותרפיה קצרת מועד הנה פסיכותרפיה אשר מכוונת להביא לשינוי תוך מספר קצר של פגישות, ונמשכת לרוב עד כ-30 פגישות. פסיכותרפיה קצרת מועד הופכת ליותר ויותר פופולארית עם השנים, בין היתר לאור הצורך של מוסדות ציבוריים לממן ליותר גורמים באוכלוסייה טיפולים, תוך רצון לקצר את תורי ההמתנה ולחסוך בעלויות כלכליות. כיום קיימים מודלים שונים של פסיכותרפיה קצרת מועד, אשר מטפלים במגוון רחב של בעיות ושל הפרעות נפשיות, קשיים רגשיים ומשברים.

פסיכותרפיה קצרת מועד – סוגי טיפול מרכזיים

כיום ישנן מגוון וריאציות של פסיכותרפיה קצרת מועד, אשר נמצאות בשימושם של פסיכולוגים מאסכולות טיפוליות שונות. ככלל, האפקטיביות של הסוגים השונים של פסיכותרפיה קצרת מועד, תלויה גם במידה בה למטופל יש מוטיבציה לעבוד ולהביא לשינוי במצבו, כולל המוכנות שלו לבצע עבודה עצמית גם מחוץ לחדר הטיפולים. להלן הטיפולים המרכזיים הנפוצים כיום.

פסיכותרפיה קצרת מועד - פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית

פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית נוסחה מלכתחילה בתור פסיכותרפיה קצרת מועד, ומהווה שילוב של פסיכותרפיה קוגניטיבית עם פסיכותרפיה התנהגותית. הטיפול מתבסס על ההנחה כי מצוקה נפשית נובעת משילוב של גורמים קוגניטיביים, כלומר דפוסי חשיבה מעוותים, עם התנהגויות לא אדפטיביות שנרכשו בתהליך של למידה. בכדי להביא לשינוי במצוקה, פסיכותרפיה קצרת מועד בגישה קוגניטיבית התנהגותית מתמקדת הן באיתגור דפוסי החשיבה המעוותים, במטרה לשנות אותם ולהחליפם בדפוסים חיוביים יותר, והן בשינוי ההתנהגות הלא אדפטיבית. לדוגמא, בטיפול במקרים של דיכאון, יחפש המטפל דפוסי חשיבה מעוותים, לדוגמא הכללת יתר כגון "תמיד אנשים לא אהבו להיות בחברתי" ויבקש לאתגר את המחשבה הזו, באמצעות שיחה בטיפול ובאמצעות התנסות בשטח - לדוגמא, יעודד את המטופל לצאת ליותר אירועים חברתיים בכדי שיוכל להיפתח גם לחוויות בהן לא יחוש דחייה.

פסיכותרפיה קצרת מועד – טיפול דינמי קצר מועד

פסיכותרפיה דינמית הנה במקור פסיכותרפיה ארוכת טווח, העשויה להמשך מספר שנים. בעשורים האחרונים גבר הצורך בניסוחה של פסיכותרפיה קצרת מועד, אשר ממשיכה להתייחס לעקרונות המרכזיים של התיאוריה הדינמית. פסיכותרפיה דינמית מתבססת על ההנחה כי נפש האדם מעוצבת בעיקר בשנות הילדות, בקשר עם ההורים. כאשר האדם חווה פגיעה בשנים אלו, היא עשויה להתבטא בבגרות במצוקה נפשית, כאשר האדם לא תמיד מודע לשורש של המצוקה, ואף מפעיל הגנות נפשיות בכדי להימנע ממגע עמה. תפקיד המטפל לסייע למטופל להתחקות אחר האופן שבו המצוקה בהווה נובעת מפגיעה בעבר, מתוך ההנחה כי תובנה בנושא היא המפתח לשינוי. פסיכותרפיה קצרת מועד המתבססת על טיפול דינמי קיימת כיום במגוון וריאציות, ועדיין מייחסת חשיבות רבה להגעה לתובנה בטיפול. הווריאציות השונות מתבססות על עקרונות משותפים נוספים, כגון ניסוחו של מוקד טיפולי, בו מתרכז הטיפול, וביסוסה של ברית טיפולית חזקה בין המטפל למטופל, שמהווה מנוע מרכזי של הטיפול.

פסיכותרפיה קצרת מועד - טיפול בין אישי

טיפול בין אישי צמח בשנות ה-70 של המאה העשרים, בתור פסיכותרפיה קצרת מועד, המתמקדת במקרים של דיכאון מז'ורי. טיפול בין אישי מתרכז באופן בו האדם מגיב ומתנהל במרחב החברתי, כאשר המצוקה שלו נתפסת בתור תוצר של אינטראקציות במסגרת מערכות יחסים. טיפול בין אישי מתמקד באופן בו ניתן להקל על מצוקת הפרט באמצעות קידום שינויים בקשרים שהוא מקיים. פסיכותרפיה קצרת מועד בגישה בין אישית נמשכת בין 12 ל-20 פגישות, וכוללת שלושה שלבים מרכזיים: ניסוח הבעיה, הקניית אסטרטגיות בין אישיות ותוך אישיות, ושלב של דיון, במסגרתו סוקרים את המיומנויות שנלמדו ומגבשים תכנית עבודה, שתסייע למטופל להמשיך את התהליך הטיפולי בכוחות עצמו.


ביבליוגרפיה

אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, מ. (2003). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, תל אביב: הוצאת דיונון, מהדורה רביעית.

Sadock, B.J. Kaplan, H.I. Sadock, V.A. (2007). Kaplan &amp Sadock's Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, tenth edition. 

תחומי מומחיות:
טיפול קצר מועד

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קצר מועד