תפריט נגישות

Shoes in Dream - נעליים בחלום

מה מסמלת הופעת נעליים בחלום? איך מפרשים חלומות עם נעליים ומה עושים עם חלומות חוזרים? להלן מידע על משמעות הופעת נעליים בחלום.

חלמתי על נעליים, מה זה אומר? לעיתים לאחר התעוררות מחלום יש בנו תחושה שהייתה מאחוריו משמעות נסתרת שלא ברורה לנו. כיצד ניתן להבין את המשמעות של הופעת נעליים בחלום?

פירוש נעליים בחלום

כדי להבין כיצד יש לפרש את הופעתן של נעליים בחלום, יש להבין מהו החלום ואילו רבדים בנפש הוא מבטא. פרויד ראה בחלום ביטוי לתהליכי חשיבה ראשוניים: תהליכי חשיבה פרימיטיביים המאופיינים בהיעדר לוגיקה ובהתעלמות מחוקים של זמן ומרחב. בהתאם, לפי גישה זו, חלומות נתפסים כמבטאים אזורים גולמיים ובלתי מודעים בנפשנו, אשר עדיין לא אורגנו על ידי החשיבה הבוגרת והרציונלית, המכירה בחוקי המציאות. בהיבט זה טמון גם כוחו של החלום ויכולתו ללמד אותנו על עצמנו, אם נהיה מוכנים להקשיב לו ולעבדו.

ישנן שתי גישות מרכזיות לפענוח חלומות: (1) גישה המתמקדת בתפקידם של סמלים ספציפיים בחלום (למשל, נעליים בחלום, חתול בחלום, בכי בחלום); ו-(2) גישה המתמקדת במשמעות האישית של האלמנטים בחלום עבור כל חולם כאדם אינדיבידואלי.

פירוש סמל הנעליים בחלום

הגישה המתמקדת בפירוש חלומות דרך סמלי החלום מציעה כי לסמלים מסוימים יש משמעויות ספציפיות שהן אוניברסליות ורלוונטיות עבור כל חולם באשר הוא. לפי גישה זו, נעליים בחלום הן סמל לאופן בו אנו "עומדים על הקרקע" בעולם. כלומר, נעליים בחלום יסמלו היבטים שונים של העיסוק שלנו בדרך החיים הבסיסית שלנו. כך, למשל, חיפוש נעליים בחלום לפי גישה זו יבטא את החיפוש אחר דרך חיים טובה ויעילה יותר מהדרך הנוכחית.

חשוב לציין כי קיימת ביקורת רבה בשדה הטיפולי לגבי פירוש חלומות דרך סמלים, הנוגעת למידה שבה הגישה מצמצמת את המשמעות האישית שיש לכל פרט בחלום למשמעות אחת ויחידה שרלוונטית לכל בני האדם בעולם.

פירוש החלום לפי מונחים פסיכולוגים

הגישה הרווחת בקרב מרבית אנשי המקצוע הטיפוליים כיום לפענוח חלומות, היא גישה המזמינה את החולם להתבונן באסוציאציות והמשמעויות האישיות שיש לאלמנטים שונים בחלום בעולמו הפנימי. מתוך התבוננות ברשת האסוציאטיבית האישית, מתרחבת האפשרות להיכרות עם עולמו הפנימי והלא-מודע של החולם.

כך, למשל, עבור מטופלת שמספרת על חלום בו התקשתה לחלוץ נעליים ומתארת כאסוציאציה לחלום "רגעי חסד" עם אביה שלקה בדיכאון (כיוון שהיה מספר לה בעבר סיפורים מצחיקים כאשר לימד אותה לקשור את השרוכים), ייתכן שהופעת הקושי לחלוץ נעליים בחלום ביטא את הקושי להרפות מהקשר עם האב.

מה המשמעות של חלום חוזר על נעליים?

אם אנו יוצאים מנקודת הנחה כי חלומות מהווים ביטוי לאלמנטים לא מודעים בנפשנו, הרי שחלומות חוזרים הם הדרך של הנפש "להתעקש" ולא להרפות מאתנו, כל עוד לא התבוננו בחלום וירדנו לעומקו. חלומות חוזרים הם בדרך כלל ביטוי לכך שתוכן או קונפליקט נפשי בלתי מודע מעסיק אותנו, ולכן חשוב להבין את משמעות הופעתם.

ננסה לחשוב למשל על מטופל המספר על חלום חוזר בו הוא נכנס לחנות נעליים ומודד זוג שמוצא חן בעיניו, אך בסופו של דבר לא קונה אותו. התבוננות משותפת בחלום בטיפול עשויה להעלות כי חזרתיות החלום מסמלת את הדפוס החזרתי והמתסכל של קשריו הזוגיים של החולם: כניסה חוזרת ונשנית לקשרים שמלווה בתחושות חיוביות אך לעולם אינם מגיעים לידי התמסדות.

חלומות חוזרים עשויים לעורר סקרנות לגבי אותו חלק לא מודע בנפש שמנסה לבוא לידי ביטוי, אך גם לעורר תחושה של תסכול ותקיעות. בכל אחד ממקרים אלו, כדאי לשקול פנייה אל פסיכותרפיה שתהווה מקום להתבוננות בתוכן הנפשי המתבטא דרך ההופעה החוזרת של נעליים בחלום, וככל הנראה גם בתכנים נוספים שאולי טרם מצאו את ביטויים.

האם ניתן לפתור חלום ולגרום לו לא להופיע שוב?

בקצרה – לא. חלומות אינם נמצאים בשליטתנו, ודווקא תכונה זו היא המאפשרת לחלומות שלנו להוות פתח אל הלא מודע שלנו, ולסייע לנו לעבד תכנים נפשיים והיבטים בלתי מודעים של רגשותינו ואישיותנו. יחד עם זאת, הבנה של חלום וירידה לעומק משמעותו לעיתים הופכת אותו לפחות רלוונטי, וכך נמנעת הופעה חוזרת שלו, או שהוא מתחיל להופיע באופן פחות מטריד ואינטנסיבי.


מקורות

Freud, S. (1900). “The interpretation of dreams,” in The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud, Vol. 4, 5, ed J. Strachey (London: Hogarth Press)

תחומי מומחיות:
פירוש חלומות

אנשי מקצוע בתחום

פירוש חלומות