תפריט נגישות

The Capacity to be alone - היכולת להיות לבד

היכולת להיות לבד היא שמו של מאמרו של וויניקוט משנת 1958 אשר דן ביכולתו של האדם להיות עם עצמו כהישג התפתחותי המבוסס על יחסי אובייקט טובים.

וויניקוט הציע כי יכולתו של אדם להיות לבד היא "אחד הסימנים החשובים ביותר לבשלות בהתפתחו הרגשית", והציע להבחין בינה לבין מצבים של פחד להיות לבד או משאלה להיות לבד. ווניקוט הציע כי אנו רגילים לחשוב על ההתפתחות במונחים של מעבר ממצב של שני גופים (יחסי אם-תינוק) למצב של שלושה גופים (הסיטואציה האדיפלית) כאשר בפועל- קיים גם מצב של גוף אחד. מאחר ותפיסתו ההתפתחותית של וויניקוט היא תפיסה המבוססת על ההנחה ש"אין דבר כזה תינוק" ללא האם המטפלת בו, הוא הדגיש כי אין מדובר במצב של נרקיסיזם אלא במצב אשר גם בו מעורבים יחסי אובייקט ראשוניים.

וויניקוט התייחס את היכולת להיות לבד כאל יכולתו של אדם ליהנות משהות עם עצמו מבלי לחוות אותה כמעיקה ומעוררת חרדה. וויניקוט הניח כי היכולת להיות לבד במובן זה מתפתחת מתוך התנסות חיובית בינקות ובילדות במצבים בהם התינוק נמצא עם עצמו בנוכחות האם הנחווית באופן חיובי. הוא טען כי היכולת להיות לבד "תלויה בקיום אובייקט טוב במציאות הנפשית של היחיד": התינוק מפנים את נוכחותה החיובית והזמינה של האם כסביבה מיטיבה ולכן יכול ליהנות ממצבים בהם אין גרייה חיצונית ומעורבות קונקרטית של האם.

דוגמה למצב זה היא מצב בו תינוק/ילד הגדל עם אם טובה דיה המספקת לו סביבה מחזיקה יכול ליהנות ממלמול בעריסה או ממשחק עצמאי ולהשתקע בפעילות העצמית מאחר והפנים את התחושה שהוא מצוי בסביבה בטוחה. תינוק זה נתמך מבפנים על ידי האם הטובה שהפנים ולכן יכול ליהנות ממצבים בהם הוא עם עצמו ללא התערבותה הישירה.

וויניקוט הציע כי היכולת להיות לבד מתבטאת בטיפול במצבי שתיקה אשר אינם מהווים ביטוי להתנגדות אלא ליכולת המטופל ליהנות מהסביבה המחזיקה שנוצרה בטיפול ולהיות עם עצמו גם ללא התערבותו הישירה של האנליטיקאי. הוא הציע כי יש לתמוך במצבים אלו ולאפשר למטופלים לפתח את היכולת להיות לבד במובן זה.

 


ביבליוגרפיה

היכולת להיות לבד. (1958) וויניקוט, ד. בתוך: עצמי אמיתי, עצמי כוזב, הוצאת עם עובד בע"מ ת"א, 2009.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי