תפריט נגישות

Empathic Failure - כשל אמפתי

כשל אמפתי הוא מונח שטבע האנליטיקאי היינץ קוהוט, מייסד זרם פסיכולוגיית העצמי, בהתייחס לאותם אירועים בלתי נמנעים בהם הסביבה אינה נענית לצרכיו של התינוק/ילד באופן מותאם.

קוהוט ניסח תיאוריה התפתחותית לפיה התפתחות העצמי הבריא תלויה בקיומו של קשר עם זולתעצמי מיטיב אשר מכוון לצרכיו ההתפתחותיים של הילד ומגיב אליהם באופן מותאם. בתחילת חייו של התינוק, ההורה הממלא את תפקיד הזולתעצמי מנסה לספק את צרכיו של הילד באופן אידיאלי אשר נענה לצורך ההתפתחותי-ינקותי בחווית אחדות עם ההורה. באופן טבעי, ככל שהתינוק מתפתח כך היענותו של ההורה לצרכיו הופכת פחות מושלמת. כך, למשל, ההורה אשר ניגש אל התינוק בן השבוע עם הישמע ציוץ הבכי הראשון, ינסה לאפשר לתינוק בן חצי שנה לחזור לישון בכוחות עצמו, ויסייע לו רק אם ירגיש שהוא מתקשה בכך. דרך "כישלונות" אלו בסיפוק צרכיו התינוק מתחיל להכיר במציאות ובהיותו נפרד מההורה, ומתחיל לסגת מהאידאליזציה וההשקעה העצומה בהורה לטובת השקעה בעצמו ושכלול של יכולותיו ותפקודיו הפסיכולוגיים.

המונח כשל אמפתי מתייחס, כאמור, לאירועים בהם ההורה אינו נענה באופן מותאם לצרכיו של הילד. השפעתו של כשל אמפתי על הילד תלויה בטיב הכשל וביכולתו של ההורה להכיר באותו כשל אמפתי ולתקן אותו: כשל אמפתי מינורי עשוי לקדם את התפתחותו של הילד ולעודד אותו לפתח כישורים פסיכולוגיים נוספים, ואילו כשל אמפתי המערב החמצה מאסיבית, מתמשכת וחמורה של צרכי הילד הוא כשל אמפתי טראומטי. כך, למשל, כאשר אם לפעוט אינה נענית לרעב שלו באופן מידי אלא דורשת ממנו לשטוף ידיים לפני האוכל היא מסייעת לו לחזק את כישורי הוויסות העצמי ודחיית הסיפוקים שלו, בעוד שאם שמזניחה את בריאותו הפיסית של ילדה פוגעת בהתפתחותו הפיסית והפסיכולוגית.

קוהוט התייחס לכך שגם בטיפול הפסיכולוגי מתרחשים כשלים אמפתיים: המטפל, קשוב ואכפתי ככל שיהיה, יחמיץ את צרכיו של המטופל או יגיב אליהם באופן בלתי מותאם מדי פעם. קוהוט הציע כי כשל אמפתי המתרחש בטיפול אינו בהכרח הרסני לקשר הטיפולי ולהתפתחות המטופל, כל עוד לא מדובר במצב של כשל אמפתי טראומטי וכל עוד המטפל יכול להכיר בכך שהתרחש כשל אמפתי ולהיות קשוב לחוויתו של המטופל. כאשר מדובר במצבי כשל אמפתי מתונים ו/או כאשר המטפל נכון להכיר בהם ולנהל עם המטופל שיח גלוי בנושא, לסיטואציה כולה יש פוטנציאל מקדם עבור המטופל. לצד זאת, חשוב להדגיש כי המטפל אינו אמור ליזום מצבים של כשל אמפתי: אלו מתרחשים באופן טבעי בין כה וכה, בין אם המטפל ירצה בכך ובין אם לא.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי