חיפוש

Counter Transference - העברה נגדית

אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, הגדיר כהעברה נגדית מצב בו רגשות המטופל והתפקיד אותו הוא מייעד למטפל, משפיעים על רגשות המטפל למטופל. תחילה ראה פרויד בהעברה הנגדית מכשול לטיפול, עליו אמור המטפל להתגבר בעזרת מודעות לתהליך העברה הנגדית ואנליזה עצמית. בהמשך הוא הבין שההעברה הנגדית, בדומה להעברה, עשויה לאפשר למטפל גישה אל חלקים בלתי נגישים בנפשו של המטופל. לדוגמא, מטפל אשר חש צורך עז לגונן על מטופל אסרטיבי ובטוח בעצמו, עשוי להבין תוך כדי חקירת רגשותיו, כי המטופל תלותי ונזקק למרות מעטה הביטחון. בהמשך זיהו תאורטיקנים כי העברה נגדית עשויה להתרחש לא רק בתגובה לרגשות סמויים של המטופל, אלא גם מתוך אישיותו וקורות חייו של המטפל עצמו: לדוגמא, מטפל אשר המטופל מזכיר לו דמות מעברו, באופן בלתי מודע, עשוי לפתח אל המטופל רגשות אשר הופנו בעבר לעבר דמות זו.

לקריאה נוספת על העברה נגדית

העברה, העברה נגדית ופרשנות: הדיון העכשווי

הקושי שבלהיות יחד מבלי להיות זהים: הזדהות ומובחנות בהעברה הנגדית. תקציר מאמרה של Karamanolaki משנת 2012

שמונה דפוסי העברה-העברה נגדית בטיפול בשורדות תקיפה מינית: סיכום פרק 9 מספרן של דייויס ופראולי

על העברה נגדית: תקציר מאמרה של Heimann

סוגי העברה והעברה נגדית אירוטיים - מתוך מאמרה של אן אלוורז


ביבליוגרפיה

פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית/ מיטשל, ס. א., ובלאק, מ. ג, תל-אביב: תולעת ספרים, 2006.

פרויד/ אנטוני סטור, הוצאת פפירוס, ספרי עליית הגג 1993.