תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Feminine Masochism - מזוכיזם נשי

פרויד, אשר תורתו היתה מבוססת על אמונה בעקרון העונג המניע אנשים להשיג סיפוק ולהימנע מכאב, זיהה בעבודתו הקלינית כי חלק מהאנשים פועלים באופנים אשר גורמים להם סבל, כאב, השפלה או פגיעה. בהתאם, הוא הציע כי יש לראות מזוכיזם לא רק כפרקטיקה מינית המאופיינת בגרייה והנאה מכאב והשפלה, אלא כמצב נפשי הקשור בגורמים רגשיים שונים. פרויד הבחין בין ארבעה סוגי מזוכיזם: מזוכיזם ראשוני, מזוכיזם משני, מזוכיזם נשי ומזוכיזם מוסרי.

מזוכיזם נשי הוגדר על ידי פרויד כמצב הנוצר מתוך עירוב בין שני סוגי מזוכיזם:

מזוכיזם ראשוני: מזוכיזם מולד שמקורו בדחף המוות, והוא בא לידי ביטוי בעירוב בין יצרי חיים ליצרי מוות באופן שמביא לכך שפגיעות עצמיות למיניהן מביאות גם לעונג וסיפוק. דוגמה שכיחה ולא חמורה של מצב זה היא ההנאה הנגרמת מקילוף גלדי פצעים או ההתענגות הרומנטית על שברון לב.

מזוכיזם משני: מזוכיזם משני הוא למעשה נגזרת של סדיזם, בה תוקפנות והרסנות שהופנו אל האובייקט מופנות חזרה אל העצמי ובאות לידי ביטוי בהתנהגויות של פגיעה והרס עצמי ו/או במזוכיזם מיני.

פרויד כינה מצב זה מזוכיזם נשי מאחר ולטענתו, זהו מצב המאפיין את המהות הנשית הפסיבית וכך גם את המיניות הנשית המתבססת על "כניעה" לחדירה הגברית. מאחר ופרויד ראה כך את המהות הנשית, המונח מזוכיזם נשי קיבל את משמעותו, לטענתו, רק כאשר בא לידי ביטוי בקרב גברים.

מזוכיזם נשי אצל גברים בא לידי ביטוי באימוץ עמדה פסיבית של כניעה לאובייקט ובהשגת סיפוק וגרייה מינית מפנטזיות המבוססות על אימוץ עמדה נשית בה הסובייקט נחדר, מסורס או יולד. פרויד קישר את היווצרותו של מזוכיזם נשי אצל גברים לכשל המתרחש בשלב האדיפלי: במקום שהילד המשתוקק אל אימו יפתח חרדת סירוס אשר תומר בסופו של דבר להזדהות עם האב ולאימוץ עמדה גברית, אקטיבית ו"חודרת", הילד מזהה כיצד האם מענגת את האב ומזדהה עם תפקיד זה. הזדהות זו מתפתחת לכדי מזוכיזם נשי המאופיין בקישור בין כניעה, פסיביות וקבלת החדירה לבין עונג, קרבה ואהבה. כך, מזוכיזם נשי יכול לבוא לידי ביטוי הן באימוץ עמדה פסיבית, כנועה, מרצה ואף "מזמינת התעללות" בחיי היום יום, והן באימוץ פרקטיקה מינית המבוססת על הנאה מזוכיסטית מכאב והשפלה ביחסי המין.

התייחסותו של פרויד לסוג מזוכיזם זה כאל מזוכיזם נשי וקטלוגו כ"מהות הנשית" ספגו ביקורות רבות בעשורים האחרונים. אחת הטענות הבולטות היא שמצבי מזוכיזם נשי אינם מאפיינים את המהות הנשית אלא נוצרים- באופן פתולוגי- בחברה המעודדת נשים לאימוץ עמדה פסיבית, ילדית ותלותית, ובתרבות המקטינה ומחלישה נשים באופן תמידי. מפרספקטיבה זו, הופעת הפרעות אכילה או נטייה חוזרת של אישה להיכנס לקשרים אלימים ומתעללים אינה מהווה מזוכיזם נשי אלא ביטוי לעיוותים הנוצרים מלחצים תרבותיים.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי