תפריט נגישות

Primary Masochism - מזוכיזם ראשוני

המונח מזוכיזם מקושר בדרך כלל לדפוס התנהגות מינית המבוסס על גרייה, הנאה והשגת סיפוק מיני מאינטראקציות הכרוכות בכאב ו/או השפלה. עם זאת, בתפיסה הפסיכואנליטית היחס אל התופעה של מזוכיזם הוא כאל תופעה רחבה יותר בה המיניות מהווה רק אחד מביטויי המזוכיזם.

פרויד, אשר הבנתו את הנפש האנושית התבססה על תפיסה המדגישה את מקור הדחף, הציע כי באופן כללי, ההתנהגות האנושית צריכה להיות מבוססת על עקרון העונג שיתבטא בניסיון להימנע מסבל ולהשיג סיפוק דחפי. עם זאת, ניסיונו הקליני הצביע על כך שלא רק שחלק מהאנשים אינם פועלים בניסיון להשגת עונג, אלא שחלקם אף פועלים באופנים הנראים כמכוונים לגרימת נזק ופגיעה עצמיים. כמו כן, בניגוד לתפיסה הסטנדרטית הרואה מזוכיזם כהיפוך של סדיזם, פרויד זיהה כי במקרים מסוימים התופעות קרובות זו לזו מכפי שניתן היה לשער.

על רקע זה, פרויד הציע חלוקה של תופעות המזוכיזם לארבעה סוגים מרכזיים: מזוכיזם ראשוני, מזוכיזם שניוני, מזוכיזם נשי ומזוכיזם מוסרי.

מזוכיזם ראשוני: מזוכים ראשוני הוא מזוכיזם מולד אשר מהווה נגזרת ישירה של דחף המוות אשר מעורב באופן בלתי נפרד ביצר החיים, הליבידו. פרויד וחלק ממשיכיו הניחו כי כל אדם מגיע לעולם עם מידה שונה של דומיננטיות יצר המוות, ועל כן פרויד ראה מזוכיזם ראשוני כנטייה מולדת אשר מושפעת באופן מינורי בלבד מנסיבות חייו של הפרט. בהתאם לתפיסה זו של מזוכיזם ראשוני, פרויד הצביע על תופעות שונות של הפניית האגרסיה והתוקפנות כלפי העצמי הבאות לידי ביטוי ברמות שונות של חומרה. לדוגמה, הנאה מתמשכת מכסיסת ציפורניים או קילוף גלדים עשויה לבטא מזוכיזם ראשוני ברמת חומרה נמוכה יחסית, בעוד שהתנהגויות המביאות לפגיעה משמעותית בפרט, כהתנהגויות של פציעה עצמית מכוונת עשויות לבטא רמה גבוהה של מזוכיזם ראשוני.

מזוכיזם משני: לעומת מזוכיזם ראשוני, מזוכיזם משני הוא מזוכיזם אשר יש בו יסוד סדיסטי בולט והוא מבטא הפניה של התוקפנות אשר הופנתה תחילה אל האובייקט החיצוני חזרה אל הפרט.

מזוכיזם נשי: מזוכיזם נשי הוא מזוכיזם הנוצר משילוב בין מזוכיזם ראשוני לבין מזוכיזם משני. על אף שכיום תפיסה זו זוכה לביקורות רבות, בעיקר מהכיוון הפמיניסטי, פרויד הניח כי העירוב בין מזוכיזם ראשוני לבין מזוכיזם משני הוא "המהות הנשית" ועל כן הוא הופך למשמעותי ובעייתי רק כאשר הוא מופיע בקרב גברים.

מזוכיזם מוסרי: מזוכיזם מוסרי הוא צורת המזוכיזם הבשלה והמורכבת ביותר, אשר במרבית המקרים אין לה ביטויים בתחום ההתנהגות המינית: מזוכיזם מוסרי מתבטא במרבית המקרים במתקפות קשות וביקורתיות של הסופר אגו על העצמי הגורמות לסבל רב אך בדרך כלל אינן מוגדרות על ידי הפרט עצמו כמזוכיסטיות.‏


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי