תפריט נגישות
חיפוש

Vertical Split - פיצול אנכי

פיצול אנכי, המכונה גם פיצול ורטיקלי, הוא מונח שטבע האנליטיקאי והתיאורטיקן היינץ קוהוט, מייסד פסיכולוגיית העצמי. קוהוט טבע מונח זה כמונח משלים לרעיון ההדחקה של פרויד. פרויד, באמצעות המודל הטופוגרפי שהציע לתיאור חיי הנפש, תיאר מערכת נפשית רב שכבתית אותה דימה לקרחון אשר חלקו העליון המבצבץ מעל פני המים מבטא את המודע, החלק הקרוב לפני השטח מבטא את הפרה מודע ואילו החלק השקוע עמוק במים מבטא את הלא מודע- אותם תכנים מאיימים אשר איננו מאפשרים להם לחדור אל מודעותנו.

פרויד הציע כי קיומם של תכנים, משאלות ודחפים מאיימים בנפשנו מביא לשימוש במנגנון של הדחקה, באמצעותו אנו מעבירים תכנים לא רצויים ומאיימים אל האזור הלא מודע בנפשנו. קוהוט הציע לראות את פעולת ההדחקה כפעולה של פיצול אנכי בה התכנים הנפשיים המודעים מופרדים מהתכנים הנפשיים הבלתי מודעים: החלקים המודעים נותרים מעל פני המים ואילו החלקים הבלתי מודעים, אשר פוצלו מהמודעות, נותרים מתחת לפני המים. קוהוט, בהתאם לתפיסתו של פרויד, הניח כי חלומות ופסיכואנליזה מביאים להקטנת אותו פיצול אנכי מאחר והם מאפשרים את עלייתם של תכנים לא מודעים אל המודעות.

לעומת הפיצול האופקי, פיצול אנכי מאופיין בפיצול לא של התכנים אלא של חלקי אישיות. קוהוט הניח כי כאשר חוויות וחלקי אישיות מסוימים נחווים כבלתי נסבלים, האדם מנתק חלקים מאישיותו והם נותרים בדיסוציאציה משאר חלקי האישיות. כלומר, פיצול אנכי מפריד בין רמות המודעות השונות אך פיצול אנכי מנתק בין חלקי אישיות שונים.

דוגמא למצב של פיצול אנכי הוא מצב של פגיעה מינית בה הילדה הנפגעת לא רק מדחיקה את התכנים הקשים ומרחיקה אותם ממודעותה אלא מתנתקת לגמרי מהחוויה, מהתפיסה של עצמה כקורבן חסר אונים ומהכאב הפיסי והנפשי הנוראי. כך, גם אם תכני הפגיעה המינית עדיין זוכרים לה (כלומר, גם כאשר לא מתרחש פיצול אופקי)- מתקיים פיצול אנכי המותיר את חלק האישיות הפגוע בדיסוציאציה משאר חלקי האישיות. מאחר מדובר בדיסוציאציה של חלק אישיות שלם ולא רק של תוכן ספציפי, קוהוט ראה פיצול אנכי כפיצול קשה ופתולוגי יותר ביחס למצבי פיצול אנכי.

קוהוט, אשר בלב התיאוריה ההתפתחותית שלו עומד נושא הערך העצמי והתנודות בין חוויות גרנדיוזיות לבין פגיעות בדימוי העצמי, התמקד בהבחנתו בין סוגי הפיצול השונים בנושא זה. הוא הציע כי פיצול אנכי מתייחס להיותם של הצרכים הגרנדיוזיים שלנו מודעים או בלתי מודעים, בעוד שמצבי פיצול אנכי מתייחסים למצבים בהם קיימת תנועה חדה בין חוויה נרקיסיסטית וגרנדיוזית של העצמי לבין חוויה של חוסר ערך קשה ומוחלט, כאשר מצבים אלו מנותקים זה מזה לחלוטין.

על אף שקוהוט מיקד את ההבחנה בין פיצול אנכי לבין פיצול אופקי בנושאים הנוגעים לתחושת הערך העצמי, הבחנה זו זכתה לפיתוחים שונים עם השנים. כך, למשל, הבחנה זו מהווה בסיס לתפיסה הפסיכולוגית המודרנית לפיה קשיים רגשיים רבים אינם נובעים מהדחקת חומר מאיים אלא מנוקשות וחוסר בגמישות במעברים בין מצבי עצמי שונים: התפיסה המודרנית מציעה כי העצמי שלנו מורכב ממגוון מצבי עצמי אשר מעברים גמישים ביניהם יוצרים אשליית אחדות וקוהרנטיות של האישיות, וכי פתולוגיה נוצרת כאשר מתקיימים ניתוק או נוקשות סביב המעבר בין מצבי העצמי השונים.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי