תפריט נגישות

Mirror transference - העברת מראה

העברת מראה היא מונח שטבע היינץ קוהוט, מייסד זרם פסיכולוגיית העצמי. גישת הטיפול של קוהוט התבססה על "חקירה אמפתית" המתמקדת בהבנת עולמו הפנימי של המטופל וחוויתו ובהתאם לגישה זו- הוא ניסח מודל התפתחותי אשר היה מבוסס על חוויות ההעברה של מטופליו. קוהוט הבחין בין שלושה סוגי העברה מרכזיים: העברת תאומות, העברת אידיאליזציה והעברת מראה. כל אחד מסוגי העברה מגלם למעשה צורך התפתחותי החיוני לגדילתו וצמיחתו של העצמי, ומופנה אל המטפל מתוך צורך בכך שצרכים אלו יענו ויאפשרו את המשך התפתחותו של העצמי, לכדי עצמי לכיד וחזק יותר.

העברת מראה היא העברה המבוססת על הצורך של המטופל באישור, תיקוף ואימות של חוויתו הסובייקטיבית ובפרט- על הצורך שלו בהתפעלות של המטפל ממנו. העברת מראה משקפת למעשה את חוויתו של התינוק הצעיר אשר זקוק להערצה ולאידיאליזציה של אמו כדי שיכול להתחיל לבסס חוויה של עצמיות לכידה המלווה בתחושת ערך עצמי תקינה ובאסרטיביות בריאה (בניגוד לאגרסיביות ונטייה להתפרצויות זעם נרקיסיסטי). מטופל אשר נמצא בשלב של עבר מראה יהיה רגיש מאוד לביקורת או חוסר שביעות רצון של המטפל ממנו, ועלול להגיב בזעם נרקיסיסטי במצבים בהם המטפל יחווה כשוגה בהבנת חוויתו הפנימית של המטופל וכביקורתי כלפיו.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי