תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Motivational interviewing - ריאיון מוטיבציוני

ראיון מוטיבציוני הנה שיטת טיפול אשר מתמקדת ביצירת שינוי התנהגותי. הגישה מתבססת על חיזוק המטופל סביב דילמות שהוא חש לגבי השינוי, ולכן פופולארית בייחוד בתור טיפול בהתמכרויות למשל גמילה מעישון, אלכוהול וסמים. לרוב, ריאיון מוטיבציוני מתבצע במסגרת פגישות אישיות או בסדרה של שיחות טלפון.

ראיון מוטיבציוני – עקרונות הטיפול

ראיון מוטיבציוני מבקש לזהות את הדילמות של המטופל, ולחזק בו את הכוחות הדוחפים לשינוי. למשל, בבסיסם של מקרים רבים של התמכרות נמצאת דילמה סביב תלות חזקה בחומר או הרגל, לבין הרצון להשתחרר מהם. כל גישה טיפולית פיתחה מול דילמה זו אסטרטגיה אחרת. ישנן לדוגמא גישות מבוססות עימות, במסגרתן המטפל נוהג באסרטיביות ולעיתים בחריפות כאשר הוא מעמת את המטופל עם ההשלכות השליליות של ההתמכרות. שיטת ריאיון מוטיבציוני לעומת זאת מדגישה מתן יחס תומך, חיובי ומכבד. הגישה דוגלת בשלושה עקרונות מרכזיים:

1. שיתוף פעולה - ראיון מוטיבציוני מסתמך על גיבושה של ברית טיפולית חזקה, במסגרתה המטפל והמטופל נתפסים כשותפים שווים החותרים לאותה מטרה. המטפל מסתכל על המטופל "בגובה העיניים", וכחלק מכך נוהג בו באופן אמפתי ומקבל.

2. חיבור למוטיבציה אישית - ראיון מוטיבציוני מתבסס על ההנחה לפיה יצירת מוטיבציה עמוקה וחזקה לשינוי מצריכה התחברות לתפיסות, למטרות ולערכים הספציפיים של המטופל. חלק ניכר מהטיפול מתבצע באמצעות חיבור לאותה מוטיבציה פנימית.

3. אוטונומיה - במסגרת ראיון מוטיבציוני מדגישים את היות המטופל אדם אוטונומי אשר אחראי למעשיו ולהשלכותיהם. לכן הטיפול מתבצע תוך מתן כבוד מלא לאמביוולנטיות שלו כלפיי תהליך השינוי.

במקרים רבים, ריאיון מוטיבציוני כולל הרכבתה של תכנית עבודה, למשל תכנית גמילה, אשר מותאמת לצרכיו הספציפיים של המטופל. קיימת חשיבות רבה לניסוחה של תכנית שהמטופל מרגיש שהוא מסוגל להתחייב אליה. לרוב ראיון מוטיבציוני מתבצע בתור טיפול קצר מועד ובמקרים מסוימים אף באמצעות שיחה יחידה.

ראיון מוטיבציוני – מי מטפל, ובאלו מקרים?

ראיון מוטיבציוני מתבצע על ידי מגוון אנשי מקצוע, גם כאלו אשר לא הוכשרו בסוגי פסיכותרפיה כגון אחיות ומדריכים שעברו קורס ייעודי. גישת ראיון מוטיבציוני נמצאה אפקטיבית במקרים שונים. מעבר לטיפולי התמכרויות נמצא כי הטיפול מסייע לעודד אוכלוסיות מטרה להקפיד על התנהגויות בתחום הבריאות, לדוגמא נטילה מסודרת של תרופות, שימוש באמצעי מניעה, והקפדה על תזונה בריאה. כמו כן נמצא כי הטיפול מסייע לרתום מטופלים לדבוק בטיפול במקרים של הפרעות נפשיות למשל בקרב המתמודדים עם הפרעות אכילה למיניהן.

 


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי