תפריט נגישות

Twinship transference - העברת תאומות

העברת תאומות היא אחד משלושת סוגי ההעברה המרכזיים שתיאר האנליטיקאי והתיאורטיקן היינץ קוהוט. קוהוט טען כי דפוס ההעברה אשר מתפתח בטיפול משקף צורך התפתחותי של המטופל אשר לא סופק בילדותו ולכן עיכב את התפתחות העצמי. קוהוט תיאר שלושה סוגי העברה- העברת מראה, העברת אידיאליזציה והעברת תאומות- וטען כי התפתחותם בטיפול מאפשרת למטפל לספק צורך אשר יאפשר לעצמי של המטופל לצמוח ולהתפתח.

העברת תאומות היא העברה המאופיינת בחוויה של דמיון למטפל: המטופל חווה את עצמו כדומה למטופל באספקטים שונים (הופעה חיצונית, תחומי עניין, תכונות אופי וכן הלאה) ולעיתים קרובות גם מאמץ דפוסי לבוש, התנהגות ודיבור של המטפל במטרה לא מודעת להידמות לו עוד יותר. קוהוט ראה העברת תאומות כביטוי לצורך המוקדם של הילד הצעיר להידמות לאחר משמעותי באופן שיאפשר לו לגבש תחושת עצמיות לכידה וחיובית. בהתאם, העברת תאומות מתקיימת פעמים רבות לצד העברת אידיאליזציה המאופיינת בתפיסה חיובית ביותר של המטפל ולצד העברת מראה המאופיינת בצורך של המטופל בהתפעלותו והערכתו של המטפל. חוויה משולבת זו מאפשרת למטופל לחוש כי הוא דומה לאחר מוערך ואהוב אשר מעריך ואוהב אותו עצמו, ובאופן זה מאפשרת את גיבושו וחיזוקו של העצמי אשר התגבש באופן שברירי עקב כשלים ביחסי האובייקט המוקדמים.

 


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי