תפריט נגישות

Horizontal split - פיצול אופקי

פיצול אופקי הוא מונח שטבע האנליטיקאי והתיאורטיקן היינץ קוהוט, בהתייחס לאחת ההגנות המרכזיות בחיי הנפש האנושיים.

התיאוריה ההתפתחותית אותה קוהוט ניסח יוצאת הנחה כי סוגיות של ערך עצמי הן סוגיות מרכזיות ביותר בהתפתחות האנושית. קוהוט הניח כי יחסים מוקדמים תקינים של התינוק והילד הצעיר עם הוריו מאפשרים לו לבסס תחושת ערך עצמי חיובית. תחושת ערך עצמי זאת נובעת מהתפעלותם הכנה של הוריו ממנו, ומנכונותם לאפשר לו חוויות התפתחותיות נורמטיביות של גרנדיוזיות עצמית ושל אידיאליזציה שלהם. כך, הילד חווה את עצמו כילד נהדר להורים נהדרים, וחוויה מוקדמת זו מאפשרת לו לוותר בהדרגה על תחושת הערך העצמי המוגזמת ולפתח תפיסה עצמית חיובית אך ריאלית.

קוהוט שייך רבים מהקשיים הרגשיים איתם אנשים מתמודדים גם בבגרות לפגיעה מוקדמת בתחושת הערך העצמי והציע כי מול פגיעות אלו מתפתח שימוש במנגנוני ההגנה שונים. בהקשר זה, קוהוט הציע הבחנה בין פיצול אופקי לבין פיצול אנכי.

פיצול אופקי מתייחס למצב בו הצרכים הנרקיסיסטיים והגרנדיוזיים הקיימים בכל אחד מאתנו מודחקים ויורדים "מתחת לפני השטח", אלא החלק הלא מודע של נפשנו. במובן זה, פיצול אופקי מקביל למנגנון של הדחקה אותו פרויד תיאר בהתייחס לניסיון להימנע ממודעות לתכנים מאיימים. כלומר, הרעיונות של פיצול אופקי ושל הדחקה הם רעיונות מקבילים, אך קוהוט שם דגש על הדחקת צרכים גרנדיוזיים בעוד שפרויד שם דגש על הדחקה של תכנים מיניים או תוקפניים הנתפסים כלא מקובלים חברתית.

פיצול אנכי, לעומת הפיצול האופקי, מתייחס לא להדחקה מהמודעות של חומר מאיים, אלא לניתוק בין שני חלקי אישיות- בין חלק גרנדיוזי ו"מנופח" לבין חלק החש חסר ערך ונחות ביותר. כך, פיצול אנכי מתבטא בתנודות חריפות בין תחושות גרנדיוזיות מוגזמות ומוקצנות לבין תחושות קשות ומכאיבות של חוסר ערך. חלקי אישיות אלו מנותקים זה מזה כך שברגעים הגרנדיוזיים האדם מנותק לגמרי מאותן תחושות של חוסר ערך, בעוד שברגעים בהם הוא חש נחות, חסר ערך ופגום הוא מנותק לגמרי מכל היבט חיובי באישיותו.

קוהוט ראה פיצול אופקי כיותר נורמטיבי ופחות הרסני לאישיות מאחר ואינו כולל דיסוציאציה וחלטת בין חוויות שונות של העצמיות. חשוב לציין כי הבחנתו של קוהוט בין פיצול אנכי לבין פיצול אופקי נותרה הבחנה רלוונטית ביותר גם עבור תיאורטיקנים אשר לא התמקדו דווקא בתחושת הערך העצמי: רעיונות תיאורטיים עכשוויים מבחינים בין פיצול אופקי (או הדחקה) לבין פיצול אנכי המנתק מצבי עצמי שלמים אלו מאלו ויוצר קטיעות ודיסוציאציה בתחושת העצמיות הרציפה והלכידה.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי