תפריט נגישות

Self and Self Cohesion\Cohesiveness - העצמי ולכידות העצמי

העצמי, לכידות העצמי ופרגמנטציה הינם מונחים מרכזיים בפסיכולוגיית העצמי של היינץ קוהוט. העצמי הינו ליבת האישיות ומייצג את המבנה הנפשי של האדם. עצמי חזק ומגובש מעניק לאדם תחושה של בריאות נפשית ושל ערך עצמי חיובי. בבסיס הערך העצמי עומדת הלכידות העצמית, שהינה תחושה של האדם שישנו קשר בין החלקים השונים באישיותו. במידה ותחושה זו אינה קיימת והערך העצמי הולך לאיבוד, ישנה סכנה של פרגמנטציה (התפרקות) של העצמי לחלקים שונים ונבדלים. במצב של פרגמנטציה, גבולותיו של האדם הינם חדירים, הוא חש מחוסר אנרגיה וחסר איזון. במקרים חריגים עלולה אף להתפתח פסיכוזה, אך תחושה של פרגמנטציה אפשרית תחת תנאים חריפים של לחץ גם בקרב אנשים שבאופן כללי הינם בריאים נפשית.


ביבליוגרפיה

קוהוט, ה. (2005). כיצד מרפאת האנליזה? תל-אביב: עם עובד.

Siegel, A. M. (1996). Heinz Kohut and the Psychology of the Self. London: Routledge.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה