תפריט נגישות

Holding Environment - סביבה מחזיקה


בחודשים הראשונים לחייו של התינוק, משימתה של האם הינה מסובכת ביותר: לדעת מהם צרכיו של התינוק ולהיענות להם באופן הטוב והמהיר ביותר. על פי דונלד וויניקוט, היענות טובה מספיק יוצרת עבור התינוק את הסביבה המחזיקה, הנדרשת לו על מנת להתפתח באופן תקין.

סביבה מחזיקה היא המונח שטבע הפסיכואנליטיקאי דונלד וויניקוט בהתייחסו לטיב הסביבה שאמורה האם לספק לתינוק. הסביבה המחזיקה היא סביבה בה התינוק מוגן מבלי לחוש במגננות האם: כאשר הילד זקוק לדבר מה, האם נענית לצרכיו, אך כאשר הוא אינו זקוק לה, היא נסוגה. כך, למשל, בסביבה המחזיקה האידיאלית האם לעולם לא תאכיל את ילדה כאשר הוא אינו רעב ותחליף את חיתולו ברגע בו יירטב. וויניקוט זיהה כי סביבה מחזיקה מושלמת אינה קיימת ובהקשר זה טבע את מונח האם הטובה דיה: אם שגם אם אינה מספקת את צורכי התינוק באופן מושלם, מספקת אותם באופן טוב דיו להשגת התפתחות תקינה.


ביבליוגרפיה

וויניקוט, ד. ו. (2004). משחק ומציאות. תל-אביב: עם עובד.

מיטשל, ס. א., ובלאק, מ. ג. (2006). פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. תל-אביב: תולעת ספרים.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה