תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Total independence - תלות מוחלטת

תלות היא אחד המונחים המרכזיים בעבודתו התיאורטית של וויניקוט, אשר תפס את ההתפתחות הנפשית כולה כמתרחשת בהקשר של יחסיו הממשיים של התינוק עם סביבתו.

וויניקוט תיאר את ההתפתחות הנפשית כתנועה בין מצב של תלות מוחלטת, לעבר תלות יחסית ולבסוף- לעצמאות. תנועה זו קשורה בתהליכי הבשילה המוטוריים והקוגניטיביים הטבעיים של התינוק, אך מתקיימת באופן תקין רק כאשר התינוק (ולאחר מכן הילד) גדל עם אם טובה דיה המספקת לו סביבה מחזיקה בה הוא יכול לנוע ללא הפרעה על פני רצף התפתחותי נורמטיבי זה. בהתאם, מצבי התלות/עצמאות בהם התינוק מצוי ויחסו אליהם צובעים את כלל חוויתו הנפשית, תפיסתו העצמית ויחסיו אל האובייקטים שלו: קיים הבדל מהותי באופן בו תינוק חווה את העולם, את עצמו ואת אמו כאשר הוא מצוי בשלב של תלות מוחלטת, תלות יחסית ועצמאות.

וויניקוט הציע כי בשבועות וחודשי חייו הראשונים התינוק מצוי במצב של תלות מוחלטת. התינוק מצוי במצב של אי אינטגרציה וחלקי אישיותו וחוויותיו עדיין אינם נחווים באופן שם ואינטגרטיבי. בהתאם, בשלב זה של תלות מוחלטת התינוק תלוי באמו לא רק מבחינה פיסית אלא גם מבחינה נפשית: הוא זקוק לה כדי ללכד ולארגן את חלקי אישיותו ולהתמודד עם החרדות העמוקות הנובעות ממצבו הנפשי הבלתי מאורגן.

לאור תלותו המוחלטת של התינוק באמו בשלב חיים מוקדם זה, על האם להיות רגישה ומותאמת לצרכי התינוק באופן ייחודי (מושקעות אימהית בסיסית). וויניקוט טען כי "להתפתחות בריאה של הפסיכה-סומה המוקדמת נדרשת סביבה מושלמת. בהתחלה צורך זה הוא מוחלט". כלומר, בשלב של תלות מוחלטת נבנים היסודות המוקדמים ביותר של האישיות והעצמיות וחוסר התאמה של האם אל התינוק מהווה הפרה חמורה של תהליך ההתפתחות אשר עלולה להביא לפגיעה קשה בהתפתחות התקינה.

יש לציין כי השלב ההתפתחותי של תלות מוחלטת הוא באופן פרדוקסלי השלב בו התינוק חש לגמרי בלתי תלוי באמו. בשלב זה, התינוק הזוכה לאימהות טובה דיה חווה אחדות אומניפוטנטית עם האם וחווה את עצמו כספק הבלעדי של צרכיו. כאשר האם מצליחה לספק לתינוק חוויה אומניפוטנטית זו היא מאפשרת לתינוק לחוות את העולם סביבו כבטוח ובכך מניחה את היסודות לשלב ההתפתחותי הבא (תלות יחסית) בו התינוק יוותר בהדרגה על הפנטזיה האומניפוטנטית ויתחיל להכיר בנפרדותו ולכן גם בתלותו באם.


ביבליוגרפיה

מתלות לקראת עצמאות בהתפתחות היחיד. (1963) וויניקוט, ד. בתוך: עצמי אמיתי, עצמי כוזב, הוצאת עם עובד בע"מ ת"א, 2009.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי