תפריט נגישות

מהי גישת הטיפול המתאימה לי?

מהי גישת הטיפול המתאימה לי?

צוות בטיפולנט

מרבית אנשי המקצוע בתחום הטיפולי מתבססים על גישות תאורטיות המעצבות את תפיסתם ועבודתם הטיפולית. בכל המקרים מותאם אופי הטיפול לקשייו הספציפיים של המטופל, אך הגישה בה מחזיק המטפל משפיעה על אופי ומוקד הטיפול ועל הטכניקות הטיפוליות בהן נעשה שימוש.
בעבר נטו מטפלים לדבוק בגישה תיאורטית יחידה, אך כיום נוטים מרבית אנשי המקצוע לגישה אקלקטית יותר המושפעת ממספר גישות תאוריטיות בו זמנית. בהתאם, עשויים מטפלים מרקע תיאורטי שונה להשתמש במגוון טכניקות ואמצעים טיפוליים.

עם זאת, ניתן להצביע על שש גישות תיאורטיות מרכזיות עליהן מתבססים מטפלים:

הגישה הפסיכודינמית: הגישה הפסיכודינמית היא שם כולל למספר זרמים תיאורטיים אשר מקורם בפסיכואנליזה של פרויד. זרמים אלו מתבססים על עקרונות פסיכואנליטיים כהתייחסות לרובד הלא מודע בנפש האדם ושימוש בקשר מטפל-מטופל בכדי ללמוד על יחסיו הבין אישיים של המטופל. יחד עם זאת, תאורטיקנים מגישות אלו פיתחו לאורך השנים את רעיונותיו של פרויד והתאימו אותם לתקופה המודרנית יותר. כיום, מכוונים מרבית הטיפולים הדינמיים לעיבוד רגשי וליצירת מרחב בו יוכל המטופל לחזק את תחושת הסובייקטיביות שלו ולבסס חיים אותנטיים ובעלי משמעות אישית.

הגישה ההתנהגותית: הגישה ההתנהגותית היא גישת טיפול הרואה פתולוגיה וקשיים רגשיים כתוצר של דפוסי התנהגות בלתי מסתגלים (למשל, פוביה אשר פוגעת בתפקוד היומיומי, היעדר מיומנויות חברתיות בסיסיות וכד'). לפיכך, מתבססת גישה זו על למידת דפוסי התנהגות יעילים יותר אשר מאפשרים למטופל להרחיב את טווח התנסויותיו. טיפולים התנהגותיים הם טיפולים קצרי מועד בד"כ (12 פגישות בממוצע) הנחשבים יעילים במיוחד לטיפול בסימפטומים ספציפיים כחרדה, דיכאון, קושי באינטראקציות בין אישיות, היעדר אסרטיביות וכן הלאה. פעמים רבות משולבות בטיפולים התנהגותיים טכניקות טיפול קוגניטיביות.

הגישה הקוגניטיבית: הגישה הקוגניטיבית היא גישת טיפול הרואה פתולוגיה וקשיים רגשיים כנובעים מדפוסי חשיבה, סכמות והנחות בלתי יעילים המגבילים את המטופל ומביאים למצוקה. לדוגמא, אדם אשר מחזיק בהנחה כ"אם אני לא עושה את זה מושלם - אני אפס" עשוי לחוות חרדה וללקות בדיכאון כאשר ביצועיו אינם מניחים את דעתו. הטיפול הקוגניטיבי מתמקד בשינוי דפוסים אלו והמרתם בהנחות יסוד ריאליות יותר, אשר ישפרו את תחושתו של המטופל ויאפשרו לו לעבד מידע באופן יעיל ("כישלון או ביצוע שאינו מושלם אינם מעידים על יכולותיי הכלליות"). טיפולים קוגניטיביים הם טיפולים קצרי מועד בד"כ (12 פגישות בממוצע) אשר במקרים רבים כוללים שימוש גם בטכניקות התנהגותיות.

הגישה האקזיסטנציאליסטית: הגישה האקזיסטנציאליסטית היא גישת טיפול היוצאת מהנחה כי קשיים רגשיים וסימפטומים פתולוגיים נובעים מאורח חיים בלתי אותנטי: האדם החי חיים בלתי אותנטיים נכנע למוסכמות החברה ואינו מממש את הפוטנציאל הטמון בו. אדם אשר חי חיים של זיוף עשוי להדחיק לזמן מה את חוסר האותנטיות שבבסיס בחירותיו, אך בשלב מסוים תתעורר "אשמה נוירוטית" אשר תביא לתחושות דיכאון וייאוש. הטיפול האקזיסטנציאליסטי מתמקד באחריות שיש למטופל על חייו ובהדגשת קיומן של אפשרויות שונות ויכולת בחירה.

הגישה ההומניסטית: הגישה ההומניסטית היא גישה המדגישה את הכוחות החיוביים הטמונים בכל אדם ואת הנטייה הטבעית לצמיחה והתפתחות אישית. פתולוגיה וקשיים רגשיים נגרמים, ע"פ גישה זו, כאשר האדם אינו מממש את עצמו ואת הפוטנציאל הטמון בו. בהתאם, ממוקד טיפול בגישה ההומניסטית בהכוונה למימוש וגדילה מתוך התבוננות משותפת בחייו של המטופל והדגשת חוויתו הסובייקטיבית. מטפלים הומניסטיים נוקטים עמדה כנה, אמפטית ובלתי שיפוטית המאפשרת למטופל להכיר ולקבל את צרכיו ונטיותיו.

הגישה המערכתית: הגישה המערכתית מתבססת על ההנחה כי יש להתבונן באדם ובקשייו לא באופן מבודד אלא על רקע האינטראקציות שלו עם סביבתו. קשייו של האדם מתבטאים ונמצאים באופן תמידי באינטראקציה עם מערכות חברתיות כמשפחה, ארגון תעסוקתי וכן הלאה; לכן, כדי להביא לשינוי יש להבין את קשיי האדם בהקשרם המערכתי ולטפל בהם באמצעות שינוי האינטראקציות הבעייתיות המאפיינות את המערכת, ולא רק באמצעות טיפול פרטני בסימפטום הספציפי. לדוגמא, מטפל המתבסס על הגישה המערכתית לא יטפל רק בילד הסובל מחרדה אלא במשפחה כולה ובאופן בה היא מאפשרת, משמרת או מחמירה דפוסים חרדתיים.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי

עוד מאמרים שיעניינו אותך