תפריט נגישות

Suspended Attention - קשב צף

קשב צף הוא מונח שטבע פרויד בהתייחס לאופן בו על המטפל להאזין למטופל שלו במסגרת הטיפול הפסיכואנליטי. קשב צף מתבטא בהקשבה "מרחפת" אשר אינה ממוקדת באלמנט ספציפי בדבריו של המטופל, אלא מאפשרת למטפל להישאר קשוב לחוויה הלא מודעת שלו עצמו ובכך לקלוט באופן עמוק את החוויה הרגשית אשר המטופל מעביר אליו. קשב צף הוא הקשב המותאם לסוג הדיבור אליו מצופה המטופל בטיפול הפסיכואנליטי: המטופל אמור לתקשר עם המטופל באמצעות אסוציאציות חופשיות (כלומר, אמירת כל דבר שעולה בדעתו) ואילו המטפל אמור לקלוט את דבריו מתוך עמדת קשב צף. כך, השילוב בין קשב צף לבין אסוציאציות חופשיות אמור לייצר מפגש בין הלא מודע של המטופל לבין הלא מודע של המטפל.

באמצעות קשב צף המטפל אמור להשתחרר במידת האפשר מדעות, הטיות ותיאוריות בהן הוא מחזיק ולשמוע את דבריו של המטופל באופן פתוח ורענן. כך, לטענו של המטופל, המטפל ימצא בעמדה המאפשרת לו לקלוט את החומרים הלא מודעים המעסיקים את המטופל ולעבוד עם הרמות הנפשיות הלא מודעות והעמוקות ביותר.

לדוגמה, כאשר המטפל אינו מצליח לייצר עמדה של קשב צף הוא עלול לפרש את דבריו של מטופל בהתאם לתבניות חשיבה שהוא עצמו מביא עמו. כך, למשל, בהיעדר עמדה של קשב צף מטפל העסוק במיוחד בנושא של פערי מעמדות עשוי לפרש את דימויו עצמי הנמוך של המטופל כקשור בהשתייכותו לקבוצת מיעוט ולהחמיץ חומרים לא מודעים הקשורים לדפוס יחסי ההורה-ילד אשר השפיע על תפיסתו העצמית השלילית של המטופל. 


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי