תפריט נגישות

Focused Psychotherapy - פסיכותרפיה ממוקדת

פסיכותרפיה ממוקדת הנה גישה טיפולית אשר מתרכזת במטרות ובתמות אשר מנוסחות יחד עם המטופל, סביבן מתנהל הטיפול. פסיכותרפיה ממוקדת יכולה להתקיים במגוון וריאציות של פסיכותרפיה, תוך הסתמכות על תיאוריות טיפוליות שונות ומגוונות.

פסיכותרפיה ממוקדת מתנהלת בפורמט של תהליך מובנה, הן מבחינת ההתמקדות בתמה מוגדרת, והן מבחינת ניסוחה של מסגרת זמנים למשך הטיפול, כאשר לרוב הטיפול מתקיים בתור פסיכותרפיה קצרת מועד. במסגרת פסיכותרפיה ממוקדת, מנוסחות תחילה המטרות והתמות עליהן המטופל שואף לעבוד, בתהליך של דיאלוג הדדי. המטרות והתמות משמשות בתור מוקד טיפולי, הציר המניע סביבו מתקדם הטיפול. לאחר שנקבע המוקד הטיפולי, המטפל גוזר את הכלים הטיפוליים הרלוונטיים, שמטרתם לקדם שינויים בנושאים האמורים.

מאפיין מרכזי של פסיכותרפיה ממוקדת, הנו הגישה של המטפל כלפי המטופל. פסיכותרפיה ממוקדת רואה במטפל בתור שותף שוויוני, מעורב ואקטיבי, אשר פועל לקידום ההבנה וההתפתחות של המטופל. כחלק מכך המטפל נוהג בשקיפות, לדוגמא משתף את המטופל באופן בו כלים טיפוליים שונים אמורים לקדם את מטרת הטיפול.

פסיכותרפיה ממוקדת יכולה להתנהל במסגרת סוגים רבים של טיפולים, הנשענים על תיאוריות שונות. ישנם סוגי פסיכותרפיה אשר מלכתחילה נוסחו כטיפולים ממוקדים, לדוגמא פסיכותרפיה קוגניטיבית, או פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית. כיום גם פסיכותרפיה דינמית קיימת בפורמטים של פסיכותרפיה ממוקדת. כמו כן ישנה פסיכותרפיה ממוקדת אשר מתבססת על וריאציות שונות של פסיכותרפיה אינטגרטיבית, במסגרתה משולבות יחד טכניקות ותיאוריות מטיפולים שונים, במטרה לקדם את המוקד הטיפולי.

 


תחומי מומחיות:
טיפול קצר מועד

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קצר מועד