תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Focused Psychotherapy - פסיכותרפיה ממוקדת

פסיכותרפיה ממוקדת היא גישה טיפולית המתבססת על ניסוחו של מוקד טיפולי המהווה ציר מניע של הטיפול. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על העקרונות המשותפים של פסיכותרפיה ממוקדת, וטיפולים הנכללים תחת גישה זו.

המונח פסיכותרפיה ממוקדת מתייחס לגישות טיפוליות אשר מתרכזות במטרות ובתמות ממוקדות ומוגדרות מראש. מטרות אלו נקבעות בשיתוף פעולה עם המטופל, והן מכתיבות את אופי והתקדמות הטיפול. פסיכותרפיה ממוקדת יכולה להתקיים תחת גישות ואופנים שונים של פסיכותרפיה, תוך הסתמכות על מגוון של תיאוריות טיפוליות.

פסיכותרפיה ממוקדת מתנהלת בפורמט של תהליך מובנה, הן מבחינת ההתמקדות בתמה מוגדרת, והן מבחינת ניסוחה של מסגרת זמנים למשך הטיפול, כאשר לרוב הטיפול מתקיים בתור טיפול קצר-מועד. במסגרת הטיפול, מנוסחות תחילה המטרות והתמות עליהן המטופל שואף לעבוד, בתהליך של דיאלוג הדדי. המטרות והתמות משמשות בתור מוקד טיפולי, הציר המניע סביבו מתקדם הטיפול. מתוך המוקד הטיפולי נגזרים הכלים הטיפוליים הרלוונטיים, שמטרתם לקדם שינויים בנושאים האמורים.

מאפיין מרכזי של גישות ממוקדות הנו האופן בו מתמקם המטפל מול המטופל. בגישות אלו המטפל הינו שותף שוויוני, מעורב ואקטיבי, אשר פועל לקידום ההבנה וההתפתחות של המטופל. כחלק מכך המטפל נוהג בשקיפות, לדוגמא משתף את המטופל באופן בו כלים טיפוליים שונים אמורים לקדם את מטרת הטיפול.

דוגמאות לפסיכותרפיה ממוקדת הן טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT), טיפול דינמי קצר-מועד על סוגיו השונים, התערבות במשבר, התמקדות ועוד. כמו כן פסיכותרפיה ממוקדת יכולה להתבסס על וריאציות שונות של פסיכותרפיה אינטגרטיבית, במסגרתה משולבות יחד טכניקות ותיאוריות מטיפולים שונים, במטרה לקדם את המוקד הטיפולי.


מקורות

דסברג, ח., איציקסון, י. ושפלר, ג. (1989). פסיכותרפיה קצרת מועד: רקע, טכניקות ויישום. ירושלים: י"ל מאגנס.פרויד, ז. (2005). הטיפול הפסיכואנליטי. תל-אביב: עם עובד.

Crits-Christoph, P., Barber, J. P., & Kurcias, J. S. (1991). Handbook of Short-Term Dynamic Psychotherapy. New-York: Basic Books

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קצר מועד