תפריט נגישות

Self Analysis - אנליזה עצמית

אנליזה עצמית היא מונח המתייחס לתהליך של חקירה וניתוח עצמיים המתנהל באופן שיטתי תוך שימוש באמצעים אנליטיים כניתוח חלומות, העלאת אסוציאציות חופשיות, ניסיון להבין את המניעים העומדים מאחורי התנהגויות מסוימות וכן הלאה. הרעיון של אנליזה עצמית לקוח מכתביו של פרויד אשר תיאר אנליזה עצמית שערך לעצמו במטרה לחקור הן את נפשו והן את האמצעים המאפשרים חקירה פסיכואנליטית.

לפלאנש ופונטאליס (1967) מציינים כי יחסו של פרויד לרעיון של אנליזה עצמית אינו חד משמעי. מצד אחד, פרויד התייחס במספר הזדמנויות לתהליך של אנליזה עצמית אותו ביצע ואף ציין כי "כששואלים אותי, כיצד אדם נעשה פסיכואנליטיקאי, אני משיב: מתוך העיון בחלומות עצמו". מצד שני, פרויד ביטא בהזדמנויות שונות את הסתייגותו מהאפשרות של קיום אנליזה עצמית. הוא התייחס לכך שעל אף תרומותיה אנליזה עצמית היא תמיד מוגבלת, וקשר מגבלה זו לצורך במבט אובייקטיבי חיצוני אותו מספק האנליטיקאי, והאדם עצמו לעולם לא יכול לספק לעצמו. כך, פרויד ראה אנליזה עצמית כתהליך משלים, תומך ומרחיב לתהליך הפסיכואנליטי הקלאסי, אך לא ראה בה תחליף לתהליך סטנדרטי של פסיכואנליזה.

הסתייגות זו לאפשרות להשתמש בתהליך של אנליזה עצמית מקובלת גם על מרבית אנשי המקצוע כיום. זאת, בין היתר, עקב הדגש אשר הפסיכואנליזה והמחקר העכשוויים שמים על יחסים בין אישיים, ועל הקשר הנתפס בין מערכות יחסים מספקות לבין בריאות ורווחה נפשית. תפיסה זו מדגישה את חשיבותו של הקשר הטיפולי להצלחת התהליך הטיפולי, ועל כן אינה יכולה לראות בתהליך של אנליזה עצמית תהליך המהווה תחליף מלא ומספק לפסיכואנליזה.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי