תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Realistic Anxiety - חרדה מציאותית

חרדה מציאותית היא אחת משלושת סוגי החרדות אשר טבע זיגמונד פרויד, המאופיינת בחווית הפחד המתעוררת בנו כאשר אנו מתמודדים עם גירוי מאיים במציאות. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על המאפיינים של חרדה מציאותית.

כולנו חווים במהלך חיינו חוויות של חרדה או פחד, אך לחרדה פנים רבות ובהתאם זכתה לעניין תיאורטי ומחקרי רב. פרויד ייחס לחרדה משמעות רבה בתיאוריה הפסיכואנליטית, והציע חלוקה המתבססת על שלושה סוגים עיקריים: חרדה מציאותית, חרדה נוירוטית נוירוטית וחרדה מוסרית.

בעוד שחרדה נוירוטית ומוסרית הן חרדות מפני סכנה שאיננו מכירים, כלומר לא מודעת, חרדה מציאותית או ממשית היא חווית הפחד המתעוררת בנו כאשר אנו מתמודדים עם גירוי מאיים במציאות. למשל, חרדה מציאותית יכולה להתעורר כאשר אנחנו הולכים לבד בלילה, כאשר כלב גדול חושף עלינו שיניים או לקראת פרזנטציה חשובה במקום העבודה. במקרים מסוימים חרדה מציאותית ונוירוטית עשויות לפעול במשולב, כאשר מדובר בסכנה ממשית, אך תגובת החרדה כלפיה אינה פרופורציונלית לרמת הסכנה. על פי פרויד, עוצמה יתרה זו מסגירה את היסוד הנוירוטי.

חרדה מציאותית היא תגובה גופנית בעלת ערך אבולוציוני-הישרדותי מאחר והיא מאפשרת לנו להיערך מבחינה פיזית ונפשית לאיום, ולהגיב בהתאם: אילו לא היינו חווים פחד לנוכח איומים, לא היינו יכולים להגיב בבריחה או מאבק (Fight or Flight) אשר יאפשרו לנו להתמודד עם אפשרות הפגיעה.


מקורות

מיטשל, ס.א. ובלאק, מ.ג. (2006). פרויד ומעבר לו. תל אביב: תולעת ספרים.

פרויד, ז. (2007). עכבה, סימפטום וחרדה. תל אביב: רסלינג.

Skelton, R. M. (Ed.). (2006). The Edinburgh international encyclopaedia of psychoanalysis (pp. 343-346). Edinburgh: Edinburgh University Press

אנשי מקצוע בתחום

פסיכואנליזה