תפריט נגישות

Reality Anxiety - חרדה מציאותית

כמעט כל אחד מאתנו חווה במלך חייו חוויות של חרדה או פחד, אך מעטים מאתנו ערים לכך שלחוויות של חרדה נודעה חשיבות רבה בתיאוריה הפרוידיאנית. פרויד זיהה שלושה סוגים של חרדות, והציע כי אלו משפיעים באופן משמעותי ביותר על תפקודנו:

חרדה מציאותית: חרדה מציאותית היא חווית הפחד אשר מתעוררת בנו כאשר אנו מתמודדים עם גירוי מאיים במציאות: חרדה מציאותית יכולה להתעורר כאשר אנחנו הולכים לבד בלידה, כאשר כלב גדול חושף עלינו שיניים או לקראת פרזנטציה חשובה במקום העבודה. חרדה מציאותית היא תגובה גופנית בעלת ערך אבולוציוני-הישרדותי מאחר והיא מאפשרת לנו להיערך מבחינה פיסית ונפשית לאיום, ולהגיב בהתאם: אילו לא היינו חווים פחד לנוכח איומים, לא היינו יכולים להגיב בבריחה או מאבק אשר ימנעו מאתנו את הפגיעה.

חרדה נוירוטית: חרדה נוירוטית היא חרדה המתעוררת כאשר האדם חווה איום פנימי שמקורו באזור הנפשי אותו פרויד כינה אני או איד. האיד הוא החלק בנפש אשר פועל על בסיס עקרון העונג בלבד, ללא התחשבות במגבלותיו של עקרון המציאות: האיד אחראי על הדחפים, המשאלות והפנטזיות שלנו, וכאשר אנו מוצפים בתכנים שמקורם באיד עשויה להתפתח חרדה נוירוטית אשר משמעה פחד מכך שהאגו לא יוכל לשלוט בדחפי האיד. כך, למשל, אדם עשוי לפתח חרדה נוירוטית כתוצאה מפחד שיאבד שליטה ויגיב באגרסיביות מוגזמת. חרדה נוירוטית עשויה להביא להתפתחות סימפטומים נוירוטיים המהווים ניסיון של הנפש לשלוט בדחפים ובו זמנית לספק אותם. כך, למשל, אותו אדם שחושש מפני האגרסיביות שלו עשוי לפתח סימפטומים דיכאוניים אשר מייצרים תחושות ייאוש ופסיביות וכך, באופן לא מודע, מצמצמים את הסיכון להתנהגות אגרסיבית. בו זמנית, הדיכאון מאפשר לו לבטא מידה מסוימת של אגרסיביות, כאשר הוא דורש מבני המשפחה להתחשב בו באופן מוחלטת עקב קשייו.

חרדה מוסרית: חרדה מוסרית היא חרדה אשר מקורה בפחד מפני הוצאתם לפועל של דחפי האיד על אף שאלו עומדים בניגוד לדרישותיו של הסופר-אגו, המהווה מעין מצפון. כך, למשל, חרדה מוסרית עשויה להתעורר לנוכח משיכה לבת זוגו החדשה של חבר טוב או לנוכח הרצון לגנוב ממתק אסור בילדות. חרדה מוסרית היא בעלת תפקיד חשוב לתפקוד המותאם חברתית מאחר והיא מעוררת אשמה וייסורי מצפון אשר מונעים מאתנו לבצע פעולות שאינן מקובלות חברתית ועשויות לסבך אותנו. יד עם זאת, חרדה מוסרית מוגזמת עשויה להביא גם היא לסימפטומים נוירוטיים. כך, למשל, אדם אשר חווה חרדה מוסרית עזה לנוכח משיכתו לנשים אחרות מלבד אשתו עשוי לפתח סימפטומים כפייתיים של רחיצת ידיים אשר מכוונים, באופן לא מודע, "לנקות" אותו מאשמה.


תחומי מומחיות:
חרדה

אנשי מקצוע בתחום

חרדה