תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Negative Therapeutic Reaction - תגובה טיפולית שלילית

תגובה טיפולית שלילית מתייחסת למצב בו המטופל מגיב לטיפול הפסיכולוגי בהידרדרות והחמרה סימפטומטית. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על המאפיינים והגורמים לתגובה טיפולית שלילית.

תגובה טיפולית שלילית היא תופעה המתייחסת למצב בו המטופל מגיב לטיפול הפסיכולוגי בהחמרה סימפטומטית והידרדרות נפשית, במקום בשיפור.

לעיתים, תגובה טיפולית שלילית תופיע כבר בשלב מוקדם של הטיפול, ואילו במקרים אחרים תופיע תגובה טיפולית שלילית מיד לאחר שחלה התקדמות בטיפול או שיפור במצבו של המטופל. סוג נוסף של תגובה טיפולית שלילית הוא מצב בו חל שיפור משמעותי בסימפטום נפשי מסוים, ובמקביל או מיד לאחר מכן פורץ או מחמיר סימפטום אחר.

מצבים של תגובה טיפולית שלילית זוהו לראשונה על ידי פרויד, ולאורך השנים הוא הציע מספר הסברים להיווצרותה של תגובה טיפולית שלילית. הסבר מרכזי אשר פרויד הציע להיווצרות תגובה טיפולית שלילית נוגע למזוכיזם ראשוני, המוביל לכך שהאדם חש סיפוק מהסבל ועל כן משמר אותו דרך יצירתה של תגובה טיפולית שלילית. בשלבים מאוחרים יותר של עבודתו, פרויד הציע כי תגובה טיפולית שלילית היא ביטוי לאחיזתו של דחף המוות, או טנטוס.

עם השנים הוצעו הסברים נוספים לתופעה של תגובה טיפולית שלילית, וכיום קיימים מספר הסברים מקובלים:

1. תגובה טיפולית שלילית הנובעת מרווח משני תגובה טיפולית שלילית המופיעה מאחר והסימפטומים משרתים את האדם באופן לא מודע, וויתור עליהם נתפס כמסכן את האפשרות לקבלת רווח משני. למשל, אדם שהדיכאון שלו מוביל לכך שהוא מקבל תשומת לב ודאגה רבה עשוי לפתח תגובה טיפולית שלילית כדי שלא לאבד יחס מיוחד זה.

2. תגובה טיפולית שלילית הנובעת מצרות עין מלאני קליין טבעה את המונח צרות עין בהתייחס למצבים בהם האדם אינו יכול לשאת את העובדה שהמקור הטוב וההזנה מצויים מחוץ לו, ועל כן מנסה להרוס את הטוב שמצוי באחרים. צרות עין עשויה להוות מקור להיווצרות תגובה טיפולית שלילית במקרים בהם המטופל אינו יכול לשאת את המחשבה שלמטפל יש דברים טובים (פירושים, מחשבות, יכולות) אשר מסייעים לו. כך, הוא למעשה משמר חוויה פנימית לפיה שום דבר טוב אינו מצוי אצל אדם אחר בו הוא תלוי. קליין ראתה את צרות העין כנובעת מגורמים מולדים, אך תיאוריות עכשוויות מציעות כי יחסי אובייקט לקויים הם הגורמים במקרים רבים להיווצרות צרות עין, ולכן גם להיווצרותה של תגובה טיפולית שלילית.

3. תגובה טיפולית שלילית הנובעת מנרקיסיזםבדומה למצבי תגובה טיפולית שלילית הנובעים מרמות גבוהות של צרות עין, תגובה טיפולית שלילית עשויה להיווצר כתוצאה מנרקיסיזם המקשה על המטופל להכיר בכך שאדם אחר יכול להציע לו דבר מה שהוא עצמו אינו מסוגל לספק לעצמו. במצבים אלו, האדם אינו מתקשה לשאת את התלות אלא את החוסר הקיים בו במידה והוא זקוק לסיוע מאחר.

4. תגובה טיפולית שלילית הנובעת מפחד משינוי – מטופלים מגיעים לטיפול כדי להשתנות ולהרגיש טוב יותר, אך כיום מרבית המטפלים ערים לכך ששינוי נפשי מהווה גם איום לסטטוס קוו המוכר (גם אם מלא הסבל). בהתאם, תגובה טיפולית שלילית עשויה להיווצר מהפחד הלא מודע של המטופל לערוך שינויים משמעותיים בחייו. כך, למשל, אישה שנפגעה מינית בילדותה עשויה להתקשות לוותר על ההתבודדות ממנה היא סובלת כל כך, מאחר וויתור עליה פירושו להסתכן בפגיעה נוספת בקשרים בין אישיים. בדומה, וויתור על עמדה של צייתנות, ריצוי או היעדר אסרטיביות משמעה התמודדות עם קונפליקטים הנחווים כמאיימים.

תגובה טיפולית שלילית נחשבת לתופעה קשה להתמודדות במסגרת הטיפול הפסיכולוגי, מאחר והיא חותרת תחת מטרת הטיפול המהותית של השגת שינוי נפשי. בהתאם, הגישה הרווחת להתמודדות עם תגובה טיפולית שלילית היא ניסיון להעלותה למודעות המטופל ולחקור איתו את הגורמים לה. 


מקורות

לפלאנש, ז' ופונטאליס, ז'. (2011). אוצר המילים של הפסיכואנליזה. תולעת ספרים.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי