תפריט נגישות

Thanatos - טנטוס

מתי לאחרונה נהגת מהר מדי או עשית כל פעולה אחרת המסכנת אותך? על פי פרויד, המניע להתנהגויות אלו אינו "חוסר אחריות" פשוט אלא קיומו של יצר המוות, טנטוס.

טנטוס הינו מונח מרכזי בתיאוריה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד. במודל המבני שלו, חילק פרויד את הנפש לשלושה מבנים נפרדים: האיד, האגו והסופר האגו, וטען כי באיד שוכנים כל האינטסטינקטים והדחפים האנושיים המולדים, המהווים את מכלול האנרגיה של האישיות. את האינסטינקטים הללו הוא חילק לשתי קטגוריות מרכזיות: אינסטינקטים של חיים ושימור עצמי, אותם הוא כינה ארוס, ואינסטינקטים של תוקפנות ומוות, אותם כינה טנטוס. האינסטינקטים המרכיבים את הטנטוס הם אינסטינקטים הרסניים החותרים לחיסולו של האדם: חיים לא בריאים, נטילת סיכונים, נהיגה חסרת אחריות, פגיעה עצמית ותוקפנות. המאבק בין יצר החיים ליצר המוות הוא אחד מהכוחות המרכזיים המניעים את ההתנהגות האנושית, כאשר סיומו של המאבק הוא בניצחונו הודאי של המוות.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

מיטשל, ס. א., ובלאק, מ. ג. (2006). פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. תל-אביב: תולעת ספרים.

Freud, S. (1989). The Ego and the Id. New York: W. W. Norton.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי