תפריט נגישות
חיפוש

Asceticism - דחיית צרכים/סגפנות

דחיית צרכים (סגפנות) הינו אחד ממנגנוני ההגנה שהוסיפה הפסיכואנליטיקאית אנה פרויד לתיאוריה הפסיכואנליטית. מטרתם של כלל מנגנוני ההגנה הינה למנוע מתכנים מאיימים לעלות אל המודעות. דחיית צרכים הינו מנגנון הבולט במיוחד בגיל ההתבגרות, ובאמצעותו מתנער המתבגר מהדחפים המיניים השוטפים אותו בתקופה זו, על ידי סגפנות והימנעות מוחלטת מכל ביטוי של מיניות.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

פרויד, א. (1977). האני ומנגנוני ההגנה. תל-אביב: דביר.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה