תפריט נגישות

Reaction Formation - היפוך תגובה

פרויד, אבי הפסיכואנליזה, הניח כי נפש האדם מכילה דחפי מין ותוקפנות אותם עלינו לרסן בכדי שנוכל לחיות בחברה האנושית. דחפים אלו מווסתים באמצעות האיסורים החברתיים המופנמים בילדות, אך אינם נעלמים באופן מוחלט: בכדי שתכנים מאיימים כרגשות, דחפים, ופנטזיות אסורות לא יעלו למודעות ויעוררו חרדה, מפעיל האגו מגוון מנגנוני הגנה.

היפוך תגובה הוא מנגנון הגנה בו אדם מבטא דחפים ורגשות ההפוכים לדחפיו ולרגשותיו האמיתיים והמאיימים. היפוך התגובה אינו העמדת פנים אלא היפוך אמיתי שהאדם חווה. למשל, אם אשר חשה כי היא מעדיפה את אחד מילדיה עשויה להרעיף אהבה רבה דווקא על הילד האהוד פחות, באופן ספונטני ובלתי מודע לחלוטין.


ביבליוגרפיה

אישיות: תיאוריה ומחקר/ ביטמן ואחרים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1992.

תחומי מומחיות:
טיפול נפשי ,פסיכותרפיה

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי