תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Second skin formaion - עור משני

"עור משני" הוא מונח שטבעה האנליטיקאית אסתר ביק (Esther Bick), והוא מתייחס לתצורה הגנתית המתפתחת כתוצאה מיחסי אובייקט לקויים בינקות המוקדמת.

ביק הניחה כי התינוק מגיעה אל העולם כאשר הוא מצוי במצב של אי-אינטגרציה: הוא אינו חווה את חוויותיו ואת חלקי גופו ואישיותו כמאוגדים באופן אינטגרטיבי, אלא כמנותקים זה מזה מבלי שהם יוצרים עצמי שלם ולכיד. בשלב זה, בו ארגון האישיות הוא פרימיטיבי וראשוני כל כך, האינטגרציה של חלקי האישיות של התינוק תלויה לחלוטין באובייקטים שלו. ביק הציעה כי התינוק זקוק למעטפת פיזית-נפשית שתאחד את חלקי הגוף והאישיות, וכי הטיפול הפיזי-נפשי שההורה מעניק לתינוק מספק לו מעין מעטפת עורית הנחווית כמאגדת את חלקי הגוף-נפש. עם הזמן, התינוק מפנים את המעטפת העורית שנוצרה על ידי האובייקט, וכך מפנים גם את הפונקציה העוטפת, המכילה והאינטגרטיבית. הפנמה זו מאפשרת לו להתחיל לחוות את עצמו באופן אינטגרטיבי יותר, אשר מהווה את הבסיס להמשך ההתפתחות הנורמלית של העצמי.

תהליך זה, המהווה את הבסיס להמשך ההתפתחות, מתרחש כאשר ההורה מספק לילד מעטפת עורית טובה ומותאמת. לצד זאת, ביק התייחסה גם למצבים בהם ההורה אינו מצליח לספק לתינוק מעטפת זו. חוסר היכולת לספק מעטפת ראשונית עשוי לנבוע מתפקוד הורי לקוי, אך גם מרמות מולדות גבוהות של צרות עין אשר גורמות לתינוק להתקיף את פונקציית ההפנמה. כיום יש הטוענים כי גם הפרעות מולדות כמו אוטיזם או מזג קשה במיוחד של התינוק (כזה המציב בפני ההורים דרישות בלתי אפשריות) עלולים להביא לפגיעה ביצירת המעטפת העורית.

כאשר פונקציית העור הראשונית שמספק האובייקט נכשלת, התינוק עשוי לפתח עור משני המהווה תצורה הגנתית בה התלות באובייקט מוחלפת בפסאודו-עצמאות. כך, למעשה, התינוק יוצר לעצמו מעטפת עור משני המחליפה את המעטפת הראשונית החסרה. בכך, התינוק מצליח ליצור לעצמו מעטפת אשר מאפשרת לו לשרוד ולהתפתח - אך ההתפתחות תהיה בדרך כלל לקויה. למשל, ביק הציעה כי תצורות עור משני הגנתיות יכולות להתבטא באופן פיזי, דרך אקזמה, פריחה או מחלות עור אחרות דרכן התינוק בונה לעצמו עור משני חלופי קונקרטי. במקרים אחרים, תצורת העור המשני ההגנתית תהיה סמויה יותר ותתבטא, למשל, בעמדה נפשית של "עור פיל". ביק הדגישה כי על אף שתצורת עור משני מאפשרת לתינוק לשרוד, היא אינה מאפשרת אינטגרציה אמיתית של האישיות, וכי אישיותו של התינוק נותרת מפורקת ופרגמנטרית מתחת למעטה המתפקד.


מקורות

Bick, E. (1968). The experience of the skin in early object relations. The InternationalJournal of Psychoanalysis, 49: 484-486

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי