תפריט נגישות

Secondary Traumatization - טראומה משנית

טראומה משנית מתייחסת למצב בו אדם מפתח סימפטומים פוסט טראומטיים לאחר שנחשף לפרטיו של אירוע טראומטי שעבר אדם אחר, גם אם לו עצמו לא נשקפה כל סכנה. טראומה משנית עשויה להתפתח מול האזנה לפרטי האירוע הטראומטי שעבר אדם קרוב, אך גם כתוצאה מחשיפה לפרטי אירועים טראומטיים דרך המדיה. כך, למשל, דווח על סימפטומים פוסט טראומטיים בקרב אמריקאים אשר צפו בשידורי הטלוויזיה של אירועי ה-11.9, גם אם להם עצמם או לקרוביהם לא נשקפה כל סכנה.

על אף שמצבי טראומה משנית יכולים להתפתח בקרב כלל האוכלוסייה, במרבית המקרים המונח טראומה משנית משמש לתיאור מצבים בהם אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי מפתחים סימפטומים פוסט טראומטיים כתוצאה מהמפגש עם מטופלים שחוו אירועי טראומה.

מרבית המודלים הטיפוליים העכשוויים לטיפול במצבי פוסט טראומה מבוססים בין היתר על עיבוד מפורט וחזרתי של ההתרחשויות הטראומטיות, כך שהמטפל נחשף שוב ושוב לפרטי פרטיהם של אירועי חיים קשים ביותר. גורם זה, בנוסף לקשר הרגשי העמוק הנוצר בין המטפל למטופל, מקרב את המטפל באופן משמעותי ביותר לחוויתו הטראומטית של המטופל. חשיפה מצטברת לאירועים טראומטיים באופן זה עלולה להוביל, בסופו של דבר, להתפתחות טראומה משנית אשר תתבטא בסימפטומים פוסט טראומטיים כדריכות מוגברת, חרדה, פלשבקים ומחשבות טורדניות על האירוע הטראומטי, סיוטים וכן הלאה.

חשוב להבחין בין טראומה משנית לבין טראומה עקיפה - מונחים אשר לא פעם מבלבלים ביניהם מאחר ושניהם קשורים בתגובת המטפל לחומרים טראומטיים. טראומה משנית, כאמור, היא מצב בו מתפתחים סימפטומים פוסט טראומטיים בתגובה לחשיפה לחומרים הטיפוליים. טראומה עקיפה לעומת זאת, מתייחסת למצב בו החשיפה לחומרים הטראומטיים אינה מביאה בהכרח להתפתחות סימפטומים פוסט טראומטיים אלא לשינוי מקיף בהשקפת העולם, בחוויתו ובתפיסתו של המטפל. כך, למשל, מטפלת שבתגובה לחשיפה לחומרים הנוגעים לטראומה מינית תפתח דריכות מוגברת, אי שקט וסיוטי לילה בהם היא מותקפת- תוגדר כסובלת ממצב של טראומה משנית. לעומת זאת, אם אותה מטפלת תחווה ירידה במצב הרוח, תחושה ש"כל הגברים מסוכנים" ואמונה בכך ש"אנחנו חיים בעולם אכזרי"- מצבה יוגדר כמצב של טראומה עקיפה.


ביבליוגרפיה

Vicarious traumatization and secondary traumatic stress: A research synthesis. Baird, Katie; Kracen, Amanda C. Counselling Psychology Quarterly, Vol 19(2), Jun 2006, 181-188.


Vicarious traumatization, spirituality, and the treatment of sexual abuse survivors: A national survey of women psychotherapists. Brady, Joan Laidig; Guy, James D.; Poelstra, Paul L.; Brokaw, Beth Fletcher. Professional Psychology: Research and Practice, Vol 30(4), Aug 1999, 386-393.

תחומי מומחיות:
פוסט טראומה

אנשי מקצוע בתחום

פוסט טראומה