תפריט נגישות

Vicarious Traumatization - טראומה עקיפה

מחקרים עדכניים מצביעים על כך שאנשי מקצוע העוסקים בתחום הטיפולי ונחשפים לריבוי חומרים ותכנים קשים, טראומטיים ומכאיבים רגשית עשויים לסבול מ"תופעות לוואי" רגשיות הקשורות בחשיפה. בין התופעות השונות העשויות להתפתח בתגובה למפגש הרגשי האינטנסיבי עם מטופלים החושפים חוויות רגשיות קשות נכללות שחיקה רגשית, טראומה משנית, אבל עקיף וכמובן- טראומה עקיפה.

טראומה עקיפה היא מונח המתייחס למצב בו חשיפת המטפל לתכנים הנוגעים לאירועים טראומטיים שחווה המטופל מביאים לשינוי מקיף בחוויה ובתפיסת העולם של המטפל. שינויים אלו עשויים להתבטא בפגיעה במצב הרוח, שינוי האופן בו נתפסים העולם וקשרים בין אנשים, שינוי באופן בו המטפל תופס את עצמו וחדירתם הבלתי רצונית של דימויים הנוגעים לאירועים טראומטיים אל תודעת המטפל. חשוב להדגיש כי טראומה עקיפה אינה מתפתחת באופן אוטומטי במפגש עם תכנים טראומטיים, אלא קשורה למאפיינים שונים של המטפל, המטופל, הקשר הטיפולי, סוג החומרים הטראומטיים אליהם המטפל נחשף והאופן בו המטופל חושף אותם. כך, למשל, תיאור גרפי מאוד של התנהגויות סדיסטיות ואכזריות כלפי המטופל ורמת הזדהות גבוהה של המטפל עם המטופל מגבירים את הסיכון להיווצרות טראומה עקיפה. בחלק מהמקרים טראומה עקיפה עשויה להתבטא גם בהופעת סימפטומים דמויי סימפטומים פוסט טראומטיים כדריכות מוגברת, סיוטי לילה ועלייה ברמת החרדה.

מעבר לגורמים השונים המשפיעים על הסיכוי להיווצרות טראומה עקיפה, נראה כי הזדהותו האמפתית העמוקה של המטפל עם המטופל היא שעומדת בבסיס התופעה. במסגרת הקשר הטיפולי, המטפל והמטופל מפתחים קשר רגשי עמוק ואינטנסיבי אשר במסגרתו המטפל מתקרב באופן עמוק לחוויתו הרגשית של המטופל. הזדהות עמוקה זו מאתגרת הנחות וחוויות בסיס של המטפל באופן רגשי (למשל, ההנחה כי העולם הוא מקום בטוח וכי קשרים עם בני אדם הם מקור ביטחון וקרבה, ולא סכנה) וכתוצאה מכך- עשויה להביא לשינויים בחוויתו הרגשית העמוקה של המטפל.


ביבליוגרפיה

Vicarious traumatization and secondary traumatic stress: A research synthesis. Baird, Katie; Kracen, Amanda C. Counselling Psychology Quarterly, Vol 19(2), Jun 2006, 181-188.

Vicarious traumatization, spirituality, and the treatment of sexual abuse survivors: A national survey of women psychotherapists. Brady, Joan Laidig; Guy, James D.; Poelstra, Paul L.; Brokaw, Beth Fletcher. Professional Psychology: Research and Practice, Vol 30(4), Aug 1999, 386-393.

תחומי מומחיות:
פוסט טראומה

אנשי מקצוע בתחום

פוסט טראומה