תפריט נגישות

Vicarious Traumatization - טראומה עקיפה

טראומה עקיפה מתייחסת למצבים בהם המפגש של מטפלים עם תכנים טראומטיים של מטופלים מביא לשינויים מהותיים ומקיפים בתפיסת העולם ובחוויית החיים של המטפלים. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא כיצד מתבטאת ומתפתחת טראומה עקיפה אצל מטפלים. 

מושגים שונים בתיאוריה ובמחקר מתארים תגובות שליליות שונות העלולות להיווצר בקרב מטפלים אל מול חשיפה לחוויות רגשיות קשות של מטופלים. אחד המרכזיים בהם הוא המונח טראומה עקיפה אשר מתייחס למצב בו חשיפה לתכנים טראומטיים של מטופלים, מובילה לשינויים שליליים מקיפים וקבועים בחוויה ובתפיסת העולם של המטפל. מצב זה יווצר לרוב במסגרת קשרים טיפוליים ארוכי טווח וכתוצאה מחשיפה מצטברת לתכנים טראומטיים של מטופל אחד או יותר, ולא כתוצאה מחשיפה לאירוע טראומטי אחד. 

טראומה עקיפה יכולה להתבטא אצל המטפל בתסמינים פוסט-טראומטיים שונים הנכללים בהפרעת דחק פוסט-טראומטית, באופן דומה לאנשים אשר חוו אירועים טראומטיים באופן ישיר. היבט זה משותף למושג טראומה משנית, הקרוב לטראומה עקיפה בכמה היבטים. אך בניגוד לטראומה משנית, עיקרה של הטראומה העקיפה הוא השינויים העמוקים והרחבים החלים על השקפת העולם, אמונות, תפיסות, דרכי התמודדות, חוויות ורגשות של המטפל. שינויים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי בפגיעה במצב הרוח, באופן בו נתפסים העולם וקשרים בין-אישיים, ובאופן בו המטפל תופס את עצמו. בתוך כך, שינויים אלה יכולים בתורם לפגוע בתפקוד, המוטיבציה והאתיקה המקצועיים של המטפל.

על פי המחקר, מאפיינים ייחודים שונים של היחסים הטיפוליים מבוססי הפסיכותרפיה עלולים להוות בסיס להתפתחות טראומה עקיפה דוגמת אופיו הקרוב, רגשי ועמוק של הקשר הטיפולי, וכן השימוש באמפתיה מצדו של המטפל. באופן ספציפי, מרבית המודלים הטיפוליים העכשוויים לטיפול בטראומה מבוססים בין היתר על עיבוד מפורט וחזרתי של ההתרחשויות הטראומטיות, כך שהמטפל נחשף שוב ושוב לפרטים רבים ולתיאורים גרפיים ומוחשיים של אירועי חיים קשים ביותר. כל אלה מקרבים את המטפל באופן משמעותי ביותר לחווייתו הטראומטית של המטופל.

חשוב לומר כי טראומה עקיפה אינה מתפתחת באופן אוטומטי ממפגש עם תכנים טראומטיים, והדבר תלוי בגורמים שונים. יחד עם זאת, בשל הסיכון להתפתחות מצב זה בקרב מטפלים, בעיקר אלה העוסקים בתחום הטיפול בטראומה, ישנה מודעות הולכת וגוברת לנושא, כמו גם פיתוח של אמצעי ותוכניות מניעה, צמצום והתמודדות עם התופעה. 


מקורות

Branson, D. C. (2019). Vicarious trauma, themes in research, and terminology: A review of literature. Traumatology, 25(1), 2

Baird, K., Kracen, A. C. (2006). Vicarious traumatization and secondary traumatic stress: A research synthesis.. Counselling Psychology Quarterly, Vol 19(2), Pp., 181-188

Greinacher, A., Derezza-Greeven, C., Herzog, W., & Nikendei , C.(2019) Secondary traumatization in first responders: a systematic review, European Journal of Psychotraumatology, 10:1

תחומי מומחיות:
פוסט טראומה

אנשי מקצוע בתחום

פוסט טראומה