תפריט נגישות

Primal Scene - הסצנה הראשונית

הסצנה הראשונית היא מונח המתייחס ליחסי מין בין ההורים, אליהם הילד עד במציאות או בפנטזיה. חשוב להדגיש כי החשיפה אל הסצנה הראשונית (במציאות או בפנטזיה) היא חוויה התפתחותית נורמלית וטבעית, אשר מובחנת באופן ברור מחוויות פתולוגיות בהן הילד נחשף למיניות הורי בלתי מותאמת (כמו, למשל, במצבים של פגיעה מינית).

מונח הסצנה הראשונית נטבע על ידי פרויד אשר הניח כי חווית המשולש האדיפלי היא חוויה קריטית בעיצוב ההתפתחות הנפשית של הילד. פרויד טען כי הסצנה הראשונית מהווה מקור מרכזי לחרדה עבור הילד: הילד אינו מסוגל להסביר לעצמו את הסצנה הראשונית ומפרש אותה כאקט תוקפני של האב כלפי האם. כך, הסצנה הראשונית מהווה מקור לגירוי ועוררות מינית ובו זמנית מעוררת את חרדת הסירוס. כלומר, הסצנה הראשונית על פי פרויד מהווה רכיב מרכזי ביכולתו של הילד לפתח חרדת סירוס אשר תניע את התהליך בו הילד ימיר את הזדהותו הראשונית עם האם להזדהות עם האב ויפתח זהות גברית.

עם השנים, רעיון הסצנה הראשונית והשלכותיו זכו לפיתוחים נוספים רבים. כיום, תיאורטיקנים רבים מדגישים את תפקידה של סצנה הראשונית בביסוס נפרדות בין האם לילד. על פי גישה זו, הסצנה הראשונית מכניסה אל דיאדת האם-תינוק הסימביוטית וההרמונית גורם שלישי אשר "מזכיר" לאם ולתינוק כי ישנה מציאות נוספת מלבד לדיאדה שלהם. זוהי הכרה מכאיבה עבור התינוק, אך היא זאת שמאפשרת לו להתנסות בעמדת ה"שלישי" או "הצופה מהצד" אשר חיונית להתפתחות חוויה של העצמי כסובייקט נפרד בעל עולם פנימי. 


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי