תפריט נגישות

Traumatic Neurosis - נוירוזה טראומטית

נוירוזה טראומטית הוא מונח אשר נטבע עוד לפני ימיה של הפסיכואנליזה הפרוידיאנית, אך אומץ על ידי הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית. המקבילה העכשווית למצב אשר כונה בעבר נוירוזה טראומטית היא האבחנה של פוסט טראומה.

נוירוזה טראומטית מתייחסת למצב בו אדם מפתח סימפטומים כתוצאה מאירוע בו חווה הלם נפשי כתוצאה מסכנת חיים שנשקפה לו. למשל, נוירוזה טראומטית עשויה להתפתח בעקבות תאונת דרכים, פיגוע, תקיפה או לחימה. בזמן היווצרה, כלומר בעת האירוע, נוירוזה טראומטית תתבטא בדרך כלל בחוויה עזה של פחד, חוסר שקט, בלבול ו/או קיפאון. בשבועות שלאחר האירוע, נוירוזה טראומטית תביא להיווצרות סימפטומים פסיכיאטריים (חרדה, דיכאון), אי שקט וחוויות מחודשות של האירוע דרך פלשבקים, חלומות וכד'.

במקור, הוצע כי ניתן להבחין בין שני סוגים של נוירוזה טראומטית.

הסוג הראשון נוגע למצב בו האירוע המאיים חושף מבנה נוירוטי שהתקיים גם קודם לכן. סוג זה של נוירוזה טראומטית עשויה להסביר את העובדה שחלק מהאנשים מפתחים נוירוזה טראומטית (או פוסט טראומה) גם בתגובה לאירועים מתונים יחסית. למשל, אדם אשר גדל בנסיבות חיים קשות ומלחיצות עשויה לפתח נוירוזה טראומטית לאחר תאונת דרכים קלה מאחר והתאונה מהווה טריגר לתחושת חוסר הביטחון והפגיעות שהוא נושא עמו ממילא.

הסוג השני של נוירוזה טראומטית נוגע למצבים בהם האדם חווה אירוע טראומטי קיצוני, ומגיב אליו בשחזור הטראומה דרך חלומות, פלשבקים ומחשבות חודרניות כניסיון לעבד ולפרוק את הזיכרון הטראומטי.

כיום, הדעות חלוקות לגבי המידה בה מבנה האישיות שקדם לטראומה אכן משפיע על היווצרותה של נוירוזה טראומטית. מחקרים מסוימים מצביעים על כך שנסיבות חיים מלחיצות, טראומות קודמות וקשיים אישיותיים קבועים מגבירים את הסיכון לכך שאדם יפתח נוירוזה טראומטית (או פוסט טראומה) בתגובה לאירוע מאיים, בעוד שמחקרים אחרים שוללים את קיומו של קשר זה ומצביעים על חומרת הטראומה וחווית חוסר האונים כגורמים המרכזיים להיווצרות נוירוזה טראומטית.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי