תפריט נגישות

Anamnesis - אנמנזה

אנמנזה היא מונח מתחום הרפואה בו נעשה שימוש גם בתחום הפסיכולוגיה.

פירוש המונח האנמנזה הוא 'תולדות המחלה', והוא מתייחס להיסטוריה הרפואית של המטופל. בתחום הרפואה, אנמנזה כוללת התייחסות הן למצבו הרפואי הכללי של המטופל והן לסימפטומים או למחלה אשר הביאו אותו לפנות לרופא בנקודת זמן זו. לקיחת אנמנזה נחשבת לחלק מהותי בתהליך הטיפולי מאחר והיא מאפשרת לרופא לאסוף פרטים על מצבו של המטופל בעבר ובהווה ועל פיהם לאבחן את בעייתו ולהציע את הטיפול המתאים.

אנמנזה בתחום הפסיכולוגיה היא נושא מורכב מעט יותר, מאחר וקשה יותר לעקוב אחר ההיסטוריה הנפשית של המטופל מאשר אחרי ההיסטוריה הרפואית שלו: מטופלים המגיעים לטיפול יכולים לדווח על הסימפטומים הנפשיים מהם סבלו בעבר ומהם הם סובלים בהווה, אך לא פעם אינם ערים לגורמים אשר עומדים בבסיסם (כך, למשל, מטופלים רבים עשויים לדווח על תחושות של דיכאון, אובדן תיאבון, ייאוש והידר עניין והנאה, אך רק חלק קטן מהם ידעו לתאר את הגורמים הרגשיים והבין אישיים הרלוונטיים לתחושות אלו, מאחר ובדרך כלל מדובר בגורמים לא מודעים). בהתאם, לקיחת אנמנזה בתחום הפסיכולוגיה תכלול בדרך כלל הן איסוף מידע על סימפטומים רגשיים ונפשיים בעבר ובהווה, והן איסוף מידע על חיי המטופל בעבר (משפחת המוצא, התפתחות בילדות ובגיל ההתבגרות, שירות צבאי, לימודים, מערכות יחסים משמעותיות, מצב חברתי ותעסקותי לאורך השנים וכן הלאה) ובהווה (מצב משפחתי, מערכות יחסים מרכזיות, מצב תעסוקתי וכד').

היחס אל לקיחת אנמנזה בתחילת הטיפול הפסיכולוגי שנוי במחלוקת בין אנשי טיפול שונים. חלק מהמטפלים תומכים בלקיחת אנמנזה מלאה עם תחילת הטיפול מתוך תפיסה לפיה הכרות עם ההיסטוריה של המטופל מקנה למטפל פרספקטיבה רחבה ומעמיקה יותר על קשייו, החיונית להבנת המטופל ולהתאמת התכנית הטיפולית. מטפלים אחרים, לעומת זאת, אינם לוקחים אנמנזה מלאה מתוך תפיסה לפיה יש חשיבות רבה לסדר הטבעי והאסוציאטיבי בו המטופל מעלה תכנים הקושרים לחוויותיו בעבר ובהווה.


תחומי מומחיות:
טיפול נפשי ,פסיכותרפיה

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי