תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Flight to health - בריחה לבריאות

בריחה לבריאות היא מונח המתייחס למצבים בפסיכותרפיה בהם חל שיפור מהיר ופתאומי בסימפטומים של המטופל. בדרך כלל, בריחה לבריאות מתרחשת מפגשים ספורים לאחר שהמטופל מגיע לטיפול, עוד בטרם נעשתה עבודה טיפולית משמעותית של עיבוד הגורמים לקשיים הרגשים. התופעה של בריחה לבריאות נתפסת בדרך כלל כביטוי להתנגדות לתהליך הטיפולי, אשר נובעת מהקושי העצום הנלווה למפגש עם הקונפליקטים, הרגשות והכאב הנפשי אשר הטיפול והקשר עם המטפל.

כך, כאשר המטופל "מעלים" את הסימפטומים שלו במהירות, הופך את ההתבוננות והחקירה שלהם למיותרת ומצליח להימנע מהכאב הנפשי שקשור בחשיפת ההיבטים הלא מודעים אשר הביאו לסימפטומים של דיכאון, חרדה, עכבות מיניות וכן הלאה. דבר זה נכון במיוחד כאשר הבריחה לבריאות מביאה לכך שהמטופל מסיים את הטיפול בטרם עת. נקודה מעניינת נוספת בהקשר זה היא השוואת המונח בריחה לבריאות למונח בריחה למחלה אותו טבע פרויד. על אף הניגוד הטמון בשמותיהם, בריחה לבריאות ובריחה למחלה הן תופעות בעלות מכנה משותף משמעותי: בריחה לבריאות משמעה אימוץ פסאודו-בריאות במטרה להימנע מאמיתות רגשיות מכאיבות ובדומה- המונח בריחה למחלה מתייחס למצבים בהם המטופל מחליף את הסימפטום המקורי בסימפטום אחר וחמור יותר, כך שנמנעת ממנו התמודדות מכאיבה עם הגורמים הלא מודעים העומדים מהסימפטום המקורי. דוגמה לכך היא מטופל אשר הגיע לטיפול על רקע דיכאון, אך ברגע בו התחילו להיחשף גורמים לדיכאון הקשורים לקשיים, קונפליקטים ואמביוולנטיות ביחסיו עם אנשים יקרים לו- פיתח כאבי בטן פסיכוסומטיים אשר לא אפשרו להמשיך ולהתמקד בחקירת הגורמים הלא מודעים לדיכאון. חשוב להדגיש כי הן בריחה לבריאות והן בריחה למחלה אינם מבטאים בחירות אקטיביות ומודעות של האנשים הפונים אליהם, אלא תגובות לא מודעות לאיום הנפשי אשר הטיפול מהווה.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי