תפריט נגישות
חיפוש

Social Loafing - התבטלות חברתית

לידת הפסיכולוגיה החברתית מיוחסת לניסוי המפורסם אשר ערך מקס רינגלמן, מהנדס חקלאות צרפתי, בשנת 1880. רינגלמן חקר כיצד מושפע ביצועו של האינדיבידואל כאשר המשימה מתבצעת כחלק מקבוצה. רינגלמן מצא שביצועיהם של האנשים כיחידים נפגע כאשר הם חלק מקבוצה אשר מתבקשת לבצע משימה קלה. הוא הסיק זאת לאחר שבדק את עוצמת המשיכה בחבל של אנשים כיחידים כאשר הם מושכים לבד בחבל, בניגוד לעוצמה שהם משקיעים כאשר הם מושכים בחבל כחלק מקבוצה.

תוצאות הניסוי שוחזרו גם בתקופתנו, במחקר אשר בדק את עוצמת מחיאות הכפיים של סטודנטים כיחידים, לעומת עוצמת מחיאות הכפיים כאשר הם חלק מקבוצה.

תופעה זו נקראת בפסיכולוגיה חברתית התבטלות חברתית - הקבוצה גורמת לירידה בביצוע של האינדיבידואל במשימות קלות.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

תחומי מומחיות:
חרדה חברתית

אנשי מקצוע בתחום

חרדה חברתית