תפריט נגישות

Impingement - הפרה

הפסיכואנליטיקאי דונלד וויניקוט טבע את המונח סביבה מחזיקה בהתייחסו לסביבה שאמורה האם לספק לתינוקה- סביבה המזהה את צרכיו ונענית להם במרבית המקרים (למשל- רוב הזמן חיתולו של התינוק אינו רטוב). בסביבה המחזיקה האידיאלית, צורכי הילד העולים מתוך מצב האי אינטגרציה בו הוא נמצא ממומשים במהירות. כאשר ישנו כשל בסיפוק הצורך והילד נאלץ להתמודד מוקדם מדי עם העולם המציאותי, מתרחשת הפרה. כך, למשל, מצב בו הילד רעב אך זוכה להתעלמות מהווה הפרה על פי וויניקוט.


ביבליוגרפיה

וויניקוט, ד. ו. (2004). משחק ומציאות. תל-אביב: עם עובד.

מיטשל, ס. א., ובלאק, מ. ג. (2006). פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. תל-אביב: תולעת ספרים.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה