תפריט נגישות

אובדנות בצבא – מחקר חדש מציע סיבות חדשות לתופעה הרסנית

אובדנות בצבא – מחקר חדש מציע סיבות חדשות לתופעה הרסנית

צוות בטיפולנט

תאוריה חדשה מציעה שאובדנות בקרב חיילים הינה תוצר לא של הפעילות הצבאית, אלא של גורמים חברתיים וסוציואקונומיים. המחקר מציע שגורמים אלו הינם חשובים לא פחות בניבוי אובדנות מגורמים אישיותיים. 

מחקר חדש ביקש לבחון את העלייה החדה שהתרחשה בעשור האחרון באובדנות בקרב חיילים בצבא ארצות הברית – עלייה של יותר מ-50% בשיעור המתאבדים. יש לציין כי בישראל בתקופת הזמן המקבילה, דווקא הופחת שיעור האובדנות של החיילים באופן משמעותי. עם זאת, ההשערה החברתית העומדת בבסיס המחקר משמעותית, לפי החוקרים, בכל חברה מערבית ובעיקר לצבאות בחברות מערביות. 

המחקר מציע כי העלייה בשיעור האובדנות קשורה לעלייה בילודה ובבריאות הפיזית של ילדים, וכן עלייה במספר הילדים שנולדו למשפחות ממצב סוציואקונומי קשה, פליטים וכן למשפחות שאינן מסורתיות. החוקרים טוענים שהחברה האמריקאית מתקשה ליצור אינטגרציה ולקבל את המגוון האנושי והחברתי הקיים בה. זאת ועוד, ערכי החברה האמריקאית השתנו בעשורים האחרונות ונוטים יותר לכיוון של רווחים חומריים ולא לרווחה נפשית וקהילתית; האופן בו אנשים מודדים את עצמם הינו פחות לפי העשייה החברתית שלהם ותרומתם לקהילה ויותר באופן חומרי. כל אלו, לפי החוקרים, העלו את רמות הדיכאון בחברה האמריקאית. 

גורמי הסיכון הללו, לפי החוקרים, מודגשים במערכת הצבאית. המערכת הצבאית קולטת אליה אנשים מרקע מגוון, ולעיתים קשה מאוד. ביחידות הכוללות יותר חיילים מרקע קשה וחוויות ילדות קשות, כמו גם יחידות הכוללות חיילים מרקעים השונים מאוד זה מזה ובכך יוצרות צורך לאינטגרציה משמעותית בתוך היחידה, ישנה יותר סכנה אובדנית לחיילים. 

החוקרים מציעים שעל הצבא לבחון את הרקע הסוציואקונומי של החיילים ולהתאים את ההתערבויות המונעות אובדנות לרקע של החיילים ולגורמי הסיכון שלהם. 

עוד אמצעי להפחתת האובדנות בצבא, לפי החוקרים, הינו הגברת הלכידות הקבוצתית של יחידות צבאיות – יצירת קבוצות חזקות, זהות יחידתית חזקה, ערכים משותפים, טקסים ומנהגים וכן תמיכה הדדית בתוך היחידות. לבסוף, החוקרים מצביעים על כך שחשוב להגביר את החסינות הרגשית של החיילים כבר בהכשרתם.

ביבליוגרפיה

Griffith, J., & Bryan, C. J. (2015). Suicides in the US Military Birth Cohort Vulnerability and the All-Volunteer Force. Armed Forces & Society, 0095327X15614552.

תחומי מומחיות:
טיפול במצבי משבר

אנשי מקצוע בתחום

טיפול במצבי משבר

עוד מאמרים שיעניינו אותך