תפריט נגישות

שיקום וטיפול בעבריינים

לאורך מרבית ההיסטוריה האנושית, התנהגויות עברייניות והתנהגויות הסוטות מנורמות ההתנהגות החברתיות המקובלות טופלו בעיקר באמצעות אמצעי הענישה השונים אשר היו מקובלים בתקופות ובתרבויות שונות. בעשורים האחרונים חל שינוי תפיסתי משמעותי בתפיסת התגובה המתאימה להתנהגויות עברייניות, והגישה הרווחת כיום בחברה המערבית שמה דגש על שיקום וטיפול בעבריינים. זאת, מתוך מחשבה הן על טובת האסיר והן על טובת החברה אליה הוא משתחרר: ההנחה היא כי תהליכי שיקום וטיפול בעבריינים עשויים לצמצם את הסיכון להישנות ההתנהגות העבריינית ובכך להגן על סביבתו של העבריין מפני פגיעה נוספת ובו זמנית לאפשר שיקום והשתלבות באורח חיים נורמטיבי.

אנשי מקצוע בתחום שיקום וטיפול בעבריינים

<<  לרשימה המלאה

מאמרים בתחום שיקום וטיפול בעבריינים

שיקום וטיפול בעבריינים
אימאל'ה, הילד אלים!
שיקום וטיפול בעבריינים
5 דברים שחשוב לדעת על גמילה מסמים ואלכוהול
5 דברים שחשוב לדעת על גמילה מסמים ואלכוהול
שיקום וטיפול בעבריינים
לא רק ב'שובר שורות': האם סמים פוגעים במוסריות?
לא רק ב'שובר שורות': האם סמים פוגעים במוסריות?
שיקום וטיפול בעבריינים
קטינים פוגעים מינית - גורמים ודרכי טיפול
שיקום וטיפול בעבריינים
5 דברים שחשוב לדעת על גמילה מסמים ואלכוהול
האם צפייה בסרטונים פוגעת בשיקול הדעת המוסרי שלנו?
שיקום וטיפול בעבריינים
ג׳פרי דאהמר ואחרים: על פסיכופתיה, נרקיסיזם ומה שביניהם
ג׳פרי דאהמר ואחרים: על פסיכופתיה, נרקיסיזם ומה שביניהם

שיקום וטיפול בעבריינים היא התערבות שיקומית-טיפולית אשר עשויה להינתן על ידי אנשי מקצוע שונים: קרימינולוג קליני, פסיכולוג שיקומי, פסיכולוג קליני או פסיכותרפיסט אשר הוכשרו והתנסו בעבודה עם אוכלוסייה עבריינית עשויים להציע שירותי שיקום וטיפול בעבריינים הן במסגרת פרטית והן במסגרות שקומיות שונות שביניהן מתקני כליאה לבוגרים ונוער, יחידות לשיקום וטיפול בנוער עבריין/בסיכון לעבריינות ומרכזי שיקום לאסירים.

עבריינים, ובפרט עבריינים אשר ריצו עונשי מאסר, נחשבים לאוכלוסייה מורכבת אשר זקוקים לטיפול כוללני הכולל אלמנטים שיקומיים-טיפוליים רבים: במקרים רבים מדובר באנשים אשר גדלו בסביבה עבריינית, טופלו וחונכו באופן לקוי בילדותם, הפנימו נורמות התנהגות לקויות והתקשו להפנים נורמות חברתיות ובין אישיות נורמטיביות (למשל, כבוד ואמפתיה לאחר, פתרון אדפטיבי של קונפליקטים, מוסר עבודה). בהתאם, שיקום וטיפול בעבריינים כולל בדרך כלל אלמנטים שונים שביניהם:

שיקום לימודי/תעסוקתי: אחת מהנחות המוצא של תהליכי שיקום וטיפול בעבריינים היא שיציבות תעסוקתית מספקת לאדם ביטחון כלכלי, תחושת שייכות, שגרה ותחושת ערך עצמי, וכי אלמנטים אלו עשויים לצמצם את הסיכון שבפנייה חוזרת להתנהגות העבריינית. בהתאם, תהליכי  שיקום וטיפול בעבריינים כוללים בדרך כלל סיוע בהשמה תעסוקתית, הכוונה ללימודים אקדמיים/מקצועיים וסיוע בהסתגלות התעסוקתית-חברתית למקום העבודה (למשל, יצירת מחויבות ושגרת עבודה, התמודדות עם סמכות, שיפור יכולת ההתמודדות עם קונפליקטים בין אישיים).

שיפור מיומנויות בין אישיות: עבריינים רבים הם בעלי מיומנויות חברתיות בין אישיות לקויות המתבטאות בקשיי שליטה בכעס, מיומנויות לקויות של ניהול קונפליקטים, קושי ביצירת ושימור קשרים, יכולת לקויה לעמוד בלחץ חברתי (במיוחד בקרב עבריינים צעירים), קשיי התמודדות עם סמכות וכן הלאה. בהתאם, תכניות שיקום וטיפול בעבריינים כוללות פעמים רבות עבודה פרטנית ו/או קבוצתית המכוונת לרכישת מיומנויות בין אישיות חיוביות, פיתוח אמפתיה לזולת, חיזוק היכולת לוויסות ההתנהגות הבין אישית, חינוך למיניות תקינה וכן הלאה.

טיפול בנושאים ספציפיים: דפוסי התנהגות עברייניים מתקיימים פעמים רבות במקביל לבעיות רגשיות-התנהגויות נוספות שביניהן אלימות, זנות, התמכרויות להימורים והתמכרויות לחומרים פסיכו-אקטיביים (סמים, אלכוהול) וכן הלאה. בהתאם, תכניות שיקום וטיפול בעבריינים עשויות לכול אלמנטים שונים המותאמים לקשיים הספציפיים איתם מתמודד המטופל. זאת, מתוך הנחה כי התנהגויות עברייניות רבות יכולות להימנע כאשר בעיות כהתמכרויות או קשיי שליטה עצמית מטופלות באופן שיטתי.

פסיכותרפיה: שיקום וטיפול בעבריינים כולל במקרים מסוימים גם פסיכותרפיה אשר מכוונת לשתי מטרות מרכזיות:

א. שיקום דפוסי ההתנהגות הלקויים דרך רכישת מיומנויות כשליטה עצמית, דחיית סיפוקים, זיהוי טריגרים להתנהגויות שליליות וכן הלאה.
ב. עיבוד הגורמים הרגשים אשר עומדים בבסיס התנהגויות העברייניות.

חשוב להדגיש כי פסיכותרפיה הניתנת במסגרת שיקום וטיפול בעבריינים תהיה תמיד מכוונת לא רק לטובתו ורווחתו של המטופל, אלא גם למניעת הישנותם של דפוסים עברייניים. כך, למשל, המטפל במסגרת שיקום וטיפול בעבריינים אמנם יהיה אמפתי ויפעל ליצירת קשר טיפולי חיובי ותומך, אך לעולם לא ייתן לגיטימציה, ישירות או בעקיפין, להתנהגויות העברייניות וידגיש את אחריותו של המטופל להתנהגותו ולפגיעה שפגע באחרים, גם אם הרגע לתנהגותו העבריינית הוא בין היתר סביבת המחייה הקשה והמזניחה בה גדל.

שיקום וטיפול בעבריינים פוגעים מינית: היבט ספציפי של שיקום וטיפול בעבריינים נוגע לעבריינים אשר פגעו מינית. עקב הסיכון הגבוה להישנותן של התנהגויות פגיעה מינית, הטיפול בעבריינים אלו מדגיש היבטים כפיתוח אמפתיה לקורבן, חידוד האחריות האישית לפגיעה והשלכותיה, חיבור למחירים אשר הפוגע שילם ומשלם על הפגיעה המינית (למשל, הרחקה מילדיו, בושה) ובמידת הצורך - למידת מיומנויות המכוונות לנטרול דחפים מיניים סוטים ואסורים (למשל, טיפול הממוקד בנטרול משיכה מינית לילדים). 

לסיכום, שיקום וטיפול בעבריינים היא התערבות טיפולית כוללנית ומקיפה אשר מכוונת לסיוע בהיבטי חיים שונים אשר יגדילו את סיכוייו של העבריין לזנוח את הדפוסים העברייניים ולקיים אורח חיים נורמטיבי ומסתגל חברתית. סוג ההתערבויות בהן נעשה שימוש במסגרת שיקום וטיפול בעבריינים משתנה בהתאם למשתנים שונים שביניהם מין העבריין, גילו, סוג העבירות בהן היה מעורב ויכולותיו הקוגניטיביות והרגשיות.