תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Clinical Psychologist - פסיכולוג קליני

פסיכולוג קליני הוא איש מקצוע אשר מתמחה באבחון וטיפול בהפרעות נפשיות, משברים, קשיים אישיים ועוד בהתבסס על גישות וטכניקות טיפוליות שונות. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על תהליך ההכשרה ותחומי המומחיות של פסיכולוג קליני.

מי הוא פסיכולוג קליני?

פסיכולוג קליני מומחה או פסיכולוגית קלינית מומחית הם אנשי מקצוע בוגרי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, אשר השלימו התמחות בת 4 שנים בפסיכולוגיה קלינית, ולאחר מכן עברו את בחינת ההתמחות של משרד הבריאות. כך, בעוד כל אדם אשר השלים תואר שני בפסיכולוגיה רשאי להציג עצמו כפסיכולוג, רק מי שהשלים התמחות בפסיכולוגיה קלינית רשאי להציג עצמו כפסיכולוג קליני, כאשר מאחוריו 9 שנות לימודים והכשרה, מעשית ותיאורטית, כמו גם מאות שעות ניסיון בטיפול.

יש לציין כי החוק כיום בישראל קובע כי פסיכולוג חייב להיות מומחה או להימצא במהלך תקופת ההתמחות שלו (במסגרתה הוא מחוייב לקבל הדרכה מקצועית על ידי פסיכולוג המוסמך להדרכה) על מנת לעסוק בפסיכותרפיה. כלומר, פסיכולוג שאינו נמצא במהלך התמחות, או שלא עבר את בחינת המומחיות של משרד הבריאות, אינו רשאי לקבל מטופלים לטיפול. על מנת לבדוק את סטטוס המומחיות של פסיכולוג, או את פרטי הרישוי שלו, ניתן לחפש אותו בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.

ברמה המעשית, ניתן להגיד כי פסיכולוג קליני הוא איש טיפול המומחה באבחון הפרעות ומצוקות נפשיות, וטיפול בהן. בתוך כך, עבודת הפסיכולוג הקליני מתרחשת לרוב בשתי זירות מרכזיות, אשר לכל אחת מהן בחינת מומחיות נפרדת - (1) פסיכותרפיה ו-(2) אבחון פסיכודיאגנוסטי. אמנם, לצד ההתמחות הקלינית קיימות התמחויות אחרות בפסיכולוגיה, כמו למשל התמחות בפסיכולוגיה רפואית, פסיכולוגיה שיקומית, פסיכולוגיה תעסוקתית, פסיכולוגיה חינוכית או פסיכולוגיה התפתחותית, אך בעוד אלו מעניקות דגש מיוחד למצבים נפשיים המתרחשים בקונטקסט ספציפי, ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית הינה רחבה ומתמקדת בתחום בריאות הנפש ככלל.

על פי רוב, כל פסיכולוג או פסיכולוגית קליניים יאמצו גישה טיפולית מרכזית אשר באמצעותה יציעו טיפול נפשי, כמו למשל CBT או  טיפול פסיכודינמי. במקביל לכך, פסיכולוגים רבים ישלבו מגוון של שיטות טיפול וישתמשו בכלים מכמה גישות שונות על מנת להתאים את התכנית הטיפולית למטופל הספציפי ולצרכיו הרגשיים. גישות טיפול אלו נשענות על ידע אקדמי מעמיק אודות תיאוריות פסיכולוגיות מובילות וממצאים מחקריים עדכניים בתחומי הפסיכולוגיה.

פסיכותרפיה 

טיפול פסיכותרפויטי (פרטני, זוגי או משפחתי) הוא למעשה טיפול נפשי המיועד לסייע במגוון רחב של מצבים ושואף להשיג מטרות טיפוליות שונות: החל מרצון לקדם רווחה נפשית באופן כללי, דרך התמודדות עם מצוקה נקודתית סביב אירוע משברי, וכלה בטיפול בהפרעות נפשיות מובחנות וספציפיות כמו דיכאון, OCD, הפרעות אכילה ועוד. בין היתר, פסיכותרפיה אצל פסיכולוג קליני יכולה לסייע בהתמודדות עם קשיים בין אישיים, אמונות נוקשות ובלתי אדפטיביות לגבי העצמי ושאלות של זהות ומשמעות בתחומי החיים השונים. תפקידו של הפסיכולוג הקליני העוסק בפסיכותרפיה הוא להציע תמיכה רגשית, מרחב לחשיבה משותפת ולהתבוננות עצמית, כמו גם כלים ואסטרטגיות להתמודדות רגשית מיטיבה יותר.

יש לציין כי אנשי מקצוע נוספים מלבד פסיכולוגים עוסקים כיום בישראל בפסיכותרפיה ומציעים חלק משירותים אלו, אך מסלולי הכשרה שונים נבדלים זה מזה באופן מהותי. לפיכך, חשוב לשים לב כי לא כל מי שמציג עצמו כפסיכותרפיסט הוא בהכרח פסיכולוג קליני המצוי תחת פיקוח של משרד הבריאות, מחוייב לקוד אתי ספציפי ונושא באחריות משפטית לטיב הטיפול אותו הוא מציע למטופליו.  

אבחון פסיכודיאגנוסטי

בעוד בעלי מקצועות נוספים עשויים להציע פסיכותרפיה, אבחון פסיכודיאגנוסטי יכול להיערך רק על ידי פסיכולוג או פסיכולוגית קליניים. האבחון כולל לרוב ראיון אישי, מבחנים קוגניטיביים ומבחנים רגשיים, כאשר בסוף התהליך הפסיכולוג המאבחן כותב חוות דעת פסיכולוגית. מטרת האבחון עשויה להשתנות מאדם לאדם והיא יכולה להיות קשורה ברצון לדייק את האבחנה הפסיכיאטרית ואת תכנית הטיפול, או לחלופין להיות קשורה בניסיון לקבוע דרגת נכות בביטוח לאומי או כשירות משפטית. 

אף על פי שמרבית הטיפולים הפסיכולוגיים לא יכללו שלב של ביצוע אבחון פסיכודיאגנוסטי פורמלי, החשיבה הפסיכודיאגנוסטית מהווה נדבך חשוב בהבנתו הקלינית הרחבה של הפסיכולוג הקליני. כך, גם האופן בו פסיכולוג או פסיכולוגית קליניים יבינו את הקשיים הרגשיים של מטופליהם ויציעו להם טיפול, קשור בחשיבה אבחנתית מעמיקה והתבוננות רב-מימדית בתהליכים הנפשיים המאפיינים את עולמו הרגשי של המטופל.  


מקורות

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. מהי פסיכולוגיה קלינית? אוחזר מתוך
https://www.psychology.org.il/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA 

משרד הבריאות. רישוי פסיכולוגים באגף רישוי מקצועות הבריאות והרפואה אוחזר מתוך
https://www.gov.il/he/departments/topics/psychology-licensing/govil-landing-page

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי