תפריט נגישות

Wild Analysis - אנליזה פרועה

אנליזה פרועה הוא מונח שטבע פרויד בהתייחס לשימוש ברעיונות אנליטיים שלא מתוך מגע רגשי ממשי עם המטופל. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על הגורמים וההשלכות של אנליזה פרועה.

אנליזה פרועה הוא מונח בו השתמש פרויד, המתייחס להתערבויות ופירושים אשר מבוססים על התיאוריה האנליטית אך אינם נעשים באופן אשר תואם את העקרונות הפסיכואנליטיים. כלומר, הכוונה היא למצבים בהם המטפל מבצע פרשנות או התערבות אשר אינה מתחשבת במקום הרגשי בו נמצא המטופל.

אנליזה פרועה מתייחסת לחשיפת חומר מודחק על ידי המטפל, כפי שהוא מבין מחלומות, אסוציאציות חופשיות או סימפטומים של המטופל. אך, הם נעשים ללא התייחסות מספקת לדפוסים ייחודיים המתקיימים בטיפול ונוגעים ליחסים הטיפוליים ולמצב בו נמצא המטופל, כהעברה, העברה נגדית, התנגדויות ועוד. כלומר, בניגוד למצבים בהם הפירושים הינם שגויים או בלתי מדויקים ברמת התוכן, אנליזה פרועה מתייחסת לעיתוי והאופן בו המטפל מעביר אותם למטופל.

כך, למשל, מטפל עשוי לזהות באופן מדויק למדי שבחירתו של המטופל בבת זוג דומיננטית ושתלטנית קשורה ליחסיו עם אם תובענית, אך מסירת מידע זה למטופל בפגישה הראשונה עלולה להיות ביטוי של אנליזה פרועה, מאחר וטרם התאפשר למטופל לעבד את החוויה הרגשית, לבסס יחסים מיטיבים עם המטופל ודי להבשיל על מנת לקבל פרשנות זו.

לעיתים, אנליזה פרועה מתרחשת כתוצאה מחוסר ניסיון של מטפלים או על ידי אנשי מקצוע מתחומים מקבילים אשר אינם עברו הכשרה מתאימה אך נחשפו לרעיונות אנליטיים. עם זאת, גם מטפלים מנוסים עלולים לשגות בקיום 'אנליזה פרועה'. זאת, מאחר ועריכת אנליזה פרועה עשויה לנבוע מגורמים לא מודעים המפעילים גם מטפלים מנוסים, כגון מצב רגשי קשה המוביל לניתוק רגשי, התנגדות חריפה מצד המטופל ועוד.

כך או כך, החשיבות בהכרות עם המושג אנליזה פרועה הוא בכך שהוא מאפשר להגביר את תשומת הלב לכך שיש חשיבות מכרעת לעיתוי ולאופן בו פרשנויות והתערבויות נעשות במהלך טיפול אנליטי. כמובן, הדבר רלוונטי לכל סוג של טיפול ולא רק לטיפול פסיכואנליטי.


מקורות

Freud, S. (2002). Wild analysis. Penguin UK

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי