תפריט נגישות

Wild Analysis - אנליזה פרועה

אנליזה פרועה הוא מונח בו השתמש פרויד בהתייחס להתערבויות ופירושים המבוססים על התיאוריה האנליטית אך נמסרים למטופל באופן פלקטי ו"מודבק", שאינו מתחשב במקום הרגשי בו המטופל נמצא. כך, אנליזה פרועה תתבטא בחשיפת החומר המודחק העומד בבסיסם של חלומות, אסוציאציות או סימפטומים של המטופל באופן שנשען על רעיונות שבסיסם בפסיכואנליזה- אך ללא קשב אמתי לדפוס ההעברה-העברה נגדית הפעיל ברגע הנתון וללא התחשבות בהתנגדויות או במידת הבשלות של המטופל לחשיפה לחומרים המודחקים.

ייחודיותו של המונח אנליזה פרועה היא בכך שהוא אינו מתייחס בהכרח לפירושים שגויים או בלתי מדויקים ברמת התוכן, אלא לעיתוי והאופן בו המטפל מעביר אותם למטופל. כך, למשל, מטפל עשוי לזהות באופן מדויק למדי שבחירתו של המטופל בבת זוג דומיננטית ושתלטנית קשורה ליחסיו עם אם תובענית, אך מסירת מידע זה למטופל בפגישה הראשונה עלולה להיות ביטוי של אנליזה פרועה, מאחר וטרם התאפשר למטופל לעבד את החוויה הרגשית, לשהות איתה או להבשיל לקבלת רעיון מסוג זה.

אנליזה פרועה יכולה להיעשות על ידי מטפלים צעירי ועל ידי אנשי מקצוע מתחומים מקבילים שלא עברו הכשרה מתאימה אך נחשפו לרעיונות אנליטיים, אך גם על ידי מטפלים מנוסים. זאת, מאחר ועריכת אנליזה פרועה עשויה לנבוע מגורמים לא מודעים המפעילים גם מטפלים מנוסים. כך, למשל, מטפל המתקשה לשאת אי ודאות, זקוק לחיזוקים ליכולותיו האנליטיות או מתקשה ליצור קשר רגשי של ממש עם מטופליו או עם מטופל ספציפי-עלול לערוך אנליזה פרועה מתוך צרכים אלו, במקום להיות במגע רגשי של ממש עם המטופל. כתוצאה מכך, אנליזה פרועה עשויה להביא לכך שהטיפול האנליטי לובש אופי אינטלקטואלי ומנותק רגשית, או להתנגדויות חריפות מצד המטופל אשר חש כי הפירושים האנליטיים "מולבשים" עליו באופן מאולץ ומלאכותי.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי