תפריט נגישות
חיפוש

Positive Symptoms - סימפטומים חיוביים

סימפטומים חיוביים הנו מונח המתייחס לקבוצה של סימפטומים, המופיעים במחלת הסכיזופרניה המשתייכת לקבוצה המכונה קבוצת הפרעות פסיכוטיות. הסימפטומים של סכיזופרניה נחלקים לשתי קבוצות, סימפטומים שליליים, לעומת סימפטומים חיוביים, כאשר השימוש במונח "חיובי" לעומת "שלילי", מבדיל בין שני סוגי תופעות. סימפטומים שליליים מתארים העדר של התנהגויות נורמטיביות וכוללים נסיגה חברתית, אפטיה, השטחה רגשית, דיבור דל, אנהדוניה (חוסר יכולת לחוש הנאה), ירידה במידת היוזמה והמוטיבציה וקשיי קשב. סימפטומים חיוביים לעומת זאת, מתארים חריגות ועיוותים פתולוגים בתהליכים קיימים, וכוללים:

הלוצינציה: הפרעות בתפיסה החושית. שכנוע פנימי חזק כי גירוי חושי כמראה, ריח או צליל כלשהו קיים, כאשר בפועל אין גירוי תואם לכך במציאות.

דלוזיה: מכונות גם מחשבות שווא, ונחשבות לסוג של הפרעות חשיבה. כוללות אמונות חזקות ברעיונות חסרי בסיס. לדוגמא, מחשבות פרנואידיות לפיהן האדם נרדף על ידי סוכני המוסד.

מחשבות יחס: סוג נוסף של הפרעות חשיבה המאופיין בתחושה כי לאירועים יום-יומיים יש משמעות מיוחדת, אשר מתייחסת ספציפית לפרט, ומלוות לרוב בתחושת סכנה. לדוגמא, אדם במהלך פסיכוזה עשוי לחשוב כי שלטי הפרסומת נושאים מסר אלוהי המיועד לו.

הפרעות חשיבה נוספות: לדוגמא, רפיון אסוציאטיבי (קפיצה מנושא לנושא ללא קשר הגיוני), דיבור מעורפל, הפסקות פתאומיות בדיבור ושימוש בביטויים לא מובנים, בעלי משמעות פרטית.

סימפטומים חיוביים מופיעים לרוב עם פריצתה של סכיזופרניה, במסגרת התקף פסיכוטי. לאחר מכן ישנה רגיעה, המאופיינת בהופעתם של סימפטומים שליליים. פסיכיאטרים לרוב מטפלים בסימפטומים החיוביים באמצעות תרופות אנטי פסיכוטיות.


ביבליוגרפיה

1. אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, מ. (2003).פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, תל אביב: הוצאת דיונון, מהדורה רביעית.

Sadock, B.J. Kaplan, H.I. Sadock, V.A. (2007). Kaplan & Sadock's Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, tenth edition.

אנשי מקצוע בתחום

סכיזופרניה